COVID-19 information

Information om særregler, suspension af forbrug m.v. - siden opdateres løbende

Læs siden op

Fa 1. juli 2021 forbruges der igen af dagpengeperioden ved udbetaling af dagpenge, supplerende dagpenge, feriedagpenge mv.

Forbruget af dagpenge var suspenderet i perioden 1. januar - 30. juni 2021. 

Forbruget af dagpenge er sat på pause - frem til 30. juni 2021

De dagpenge, der udbetales i perioden 1. januar 2021 til 30. juni 2021 vil ikke blive fradraget i din resterende dagpengeret. 

Du har ret til det samme antal af timer med dagpenge efter den 30. juni 2021, som du havde den 1. januar 2021. 

Den såkaldte "referenceperiode" (den periode inden for hvilken dine dagpengetimer skal være brugt) er også forlænget.

Vær også opmærksom på, at forbruget af supplerende dagpenge er også suspenderet i samme periode.

Læs mere om initiativer for at holde hånden under danske virksomheder, lønmodtagere og selvstændige

Vær opmærksom på, at suspensionen af dagpengeforbruget er ophørt med udgangen af juni 2021. Fra 1. juli 2021 forbruger du på ny af din dagpengeperiode, hvis du modtager dagpenge, supplerende dagpenge, feriedagpenge mv. fra a-kassen.

Feriedagpenge forbruger ikke af dagpengeretten - frem til 30. juni 2021

Hvis du holder ferie med feriedagpenge i perioden fra 1. januar 2021 til 30. juni 2021 vil dagene ikke forbruge af din dagpengeret.

Antallet af dage med ret til feriedagpenge vil dog blive nedskrevet i forbindelse med, at du afholder din ferie.

Dagpengetællere på jobnet.dk

Suspensionsreglerne er forholdsvis nye. Det betyder desværre, at vores it-systemer endnu ikke er optimerede til at håndtere forandringerne i dagpengesystemet. 

Du kan derfor komme ud for, at dine dagpengetællere på jobnet.dk ikke altid er 100% korrekte. 

Når ordningerne omkring suspension af dagpengeforbruget udløber/ophæves, vil du igen kunne se de korrekte data på dine dagpengetællere.

Du skal du fortsat søge jobs som du plejer

Det betyder:

  • At du skal søge jobs og udfylde din joblog.
  • At du skal have et aktivt CV på jobnet.dk.
  • At du skal komme til samtaler hos os eller hos dit jobcenter - de digitale samtaler ophører med udgangen af juli 2021.
  • At jobcenteret kan give tilbud om bl.a. vejledning og opkvalificering (kurser m.v.).
Reglen om karens bliver sat på pause - frem til 30. juni 2021

Reglen om, at der hver 4. måned som ledig er 1 såkaldt "karensdag", hvor du ikke får dagpenge (medmindre du har arbejdet mere end 148 timer inden for de seneste 4 måneder) er sat på pause i perioden 1. januar til 30. juni 2021.

Særlig forlængelse af dagpengeretten med 320 timer - gælder til 31. oktober 2021

Denne særlige forlængelsesmulighed, gælder alene for medlemmer af a-kassen, som har mistet (eller mister) retten til dagpenge i perioden 1. november 2020 til 31. oktober 2021.

De 320 timers forlængelse af dagpengeretten, skal ligge i umiddelbar forlængelse af det tidspunkt, hvor den almindelige dagpengeret udløb/udløber.

Forlængelsen kan kun ske 1 gang.

Er du forpligtet til at søge job under Corona?

Du skal fortsat stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Det betyder bl.a., at du skal søge (og logge) de stillinger du søger mens du er ledig.

Er du forpligtet til at deltage i samtaler under Corona?

Du skal deltage i de jobsamtaler med jobcenteret og de CV-møder og rådighedssamtaler med a-kassen, som du bliver indkaldt til. 

Samtalerne vil i overgangsperioden 1. januar 2021 til og med 31. juli 2021, som hovedregel foregå digitalt. Men vi har også mulighed for at indkalde dig til en personlig (fremmøde) samtale i lokalafdelingen, hvis vi skønner det nødvendigt.

Hvis du modtager en indkaldelse til en "fysisk" samtale, men føler dig utryg ved at møde op, anbefaler vi, at du kontakter dem der har indkaldt dig.

Bemærk. fra 1. august 2021, vil det ikke længere være muligt at deltage i digitale samtale - fra 1. august 2021, afholdes alle samtaler (som udgangspunkt) ved fysisk fremmøde på Jobcenteret eller i a-kassen.