CV på jobnet.dk

Dit CV danner grundlaget for dit samarbejde med Jobcenteret og a-kassen

Læs siden op

CV-oplysninger på Jobnet

Hvis du er ledig og søger dagpenge fra a-kassen, skal du oprette et CV på jobnet.dk senest 14 dage efter, at du har meldt dig ledig.

CV'et skal være søgbart for arbejdsgivere

Søgbarhed angiver, hvorvidt dit CV er søgbart for arbejdsgivere.

Som dagpengemodtager skal dit CV være søgbart for arbejdsgivere. Dit CV bliver automatisk søgbart, når du har udfyldt de obligatoriske felter - uddannelse, arbejdserfaring, kontaktoplysninger, "jeg søger job som" og ansættelsesbetingelser.

Vær opmærksom på, at dit CV automatisk bliver sat til "ikke søgbart", hvis:

  • jobcenteret registrerer, at du i en periode ikke har krav om at have et søgbart CV - fx hvis du bliver sygemeldt. Dit CV bliver automatisk søgbart, når perioden for fritagelse ophører.
  • du afmelder dig som ledig.
  • din sag i jobcentret bliver afsluttet.

Når du har et søgbart CV, så er dine kontakt oplysninger synlige for arbejdsgivere. 

Hvis du vil skjule oplysninger, kan du gøre det i afsnittet 'Kontaktinformationer'. 

Du kan også skjule navn på en tidligere arbejdsgiver i afsnittet "Arbejdserfaring". 

Men du skal altid, som minimum have enten en synlig mailadresse og/eller telefonnummer. Ellers vil dit CV ikke være søgbart. 

CV'ets status

Når du har udfyldt minimumskravene til søgbarhed ændres status til 'Klar til godkendelse. 

Det angiver, at Din Faglige A-kasse kan/skal godkende, at dit CV er fyldestgørende. 

Hvis vi godkender dit CV i forbindelse med den CV og vejledningssamtale vi indkalder dig til, vil din CV-status ændre sig til "CV-godkendt". 

Såfremt dit CV ikke bliver godkendt, ændrer status sig til "CV ikke godkendt", og vi vil informere dig mere om hvad der skal ændres eller tilføjes i dit CV.

Se video om oprettelse af CV

I følgende video bliver du introduceret til, hvordan CV'et skal udfyldes, og hvad der er gældende i forhold til søgbarhed mv.: 

Introduktion til CV'et på jobnet.dk