Dagpenge- og efterlønssatser mv. i 2022

Gældende satser fra 1. januar 2022

Læs siden op

Dagpengesatser


Fuldtid Deltid
Dagpenge 19.351 12.901
Dimittend (med forsørgelsespligt) 15.868 10.579
Dimittend (u. forsørgelsespligt) 13.836 9.224
Ungesats (50% sats) 9.676 6.451

Dagpenge under uddannelsesløft


Fuldtid Deltid
80% sats 15.481 10.321
100% sats 19.351 12.901
110% sats 21.286 14.191

Dagpenge under en midlertidig arbejdsfordeling (MAF)


Fuldtid Deltid
120,53% sats 23.324 15.550
71,5% sats 13.836 9.224

Efterløn


Fuldtid Deltid
100% sats 19.351 12.901
91% sats 17.609 11.740

Efterløn og selvstændig bibeskæftigelse (400 timers reglen)

Maksimal indtægt pr. år er 84.894 kr. i 2022.

Lempeligt fradrag for arbejde i efterlønsperioden

Grænseindtægten i 2022 er 41.164 kr. 

Skattefri præmie


Fuldtid Deltid
1 præmieportion 13.933 9.289

Indkomstkravet ved optjening af dagpengeretten

Fuldtidsforsikrede 246.924 kr. pr. år - indkomstloft 20.577 kr. pr. md.
Deltidsforsikrede 164.616 kr. pr. år - indkomstloft 13.718 kr. pr. md. 

Arbejdsgivernes dagpengegodtgørelse (G-dage)

Hel dagpengegodtgørelse 893 kr. pr. dag.
Halv dagpengegodtgørelse 447 kr. pr. dag.

A-kassernes omregningssats for 2021

Fuldtid 259,80 kr. pr. time.