Jeg er blevet syg

Sygedagpenge forudsætter, at du enten er i arbejde eller er ledig

Læs siden op

Du kan få sygedagpenge i en periode, hvis du ikke er i stand til at arbejde på grund af sygdom. For at kunne få sygedagpenge, skal du enten være i arbejde, være ledig og modtage dagpenge fra a-kassen eller være selvstændig/medarbejdende ægtefælle.

Neden for kan du læse det, du skal være opmærksom på i forhold til at modtage sygedagpenge.

Meld dig syg på Jobcenteret

Hvis du er ledig og får dagpenge, så fortsætter vi med at udbetale til dig i de første 14 dage af din sygeperiode.

Forudsætningen for dette er, at du har husket at melde dig syg på jobnet.dk på din første sygedag. Vi får efterfølgende besked om din sygemelding. Du behøves derfor ikke kontakte os.

Hvis du fortsat er syg når de 14 dage er gået, giver vi din kommune besked. Kommunen sender dig et "underretningsbrev". Brevet sendes til din e-Boks. Det er vigtigt at du læse og besvarer brevet.

Det er herefter din kommune (Udbetaling Danmark) der "overtager" udbetalingen af sygedagpenge til dig.

Hvis du er i arbejde på din første sygedag

Hvis du er i et ansættelsesforhold (evt. i en opsigelsesperiode) den dag, hvor du bliver syg, så skal du henvende dig i din bopælskommune. 

Det er din kommune, der tager stilling til dine sygedagpenge og Udbetaling Danmark der står for udbetalingen. 

Læs mere om "Hvem kan få sygedagpenge".

Når du er rask igen

Når du er rask igen, er det vigtigt, at du bliver tilmeldt på Jobcenteret, hvis du fortsat er ledig og søger om dagpenge fra a-kassen.