Jeg har fået arbejde

Og skal ikke længere have dagpenge fra a-kassen

Læs siden op

Læs mere om de forhold, du børe være opmærksom på når du har fået arbejde:

Du skal afmeldes på jobnet.dk

Når du starter arbejde, skal du afmelde dig på jobnet.dk. Vi får automatisk besked om din afmelding. 

Du kan ikke længere modtage ydelser fra a-kassen, når du er afmeldt på jobcenteret. 

Vær opmærksom på, at hvis der er mindre end 6 uger til du skal starte det nye arbejde, og du ikke har afmeldt dig endnu, så kan du måske blive omfattet af en mindre intensiv indsats, når det handler om at deltage i møder på jobcenteret og i a-kassen. 

Det samme gælder omkring deltagelse i aktiviteter og opdatering af din joblog. 

Det er jobcenteret der beslutter om du kan blive omfattet af den mindre intensive indsats. Vi får automatisk besked, hvis det er tilfældet.

Hvis du har fået arbejde på nedsat tid

Hvis du har fået arbejde på mindre end fuld tid, dvs. mindre end 37 timer om ugen, har du måske mulighed for at få supplerende dagpenge fra a-kassen. Det kræver blandt andet, at du fortsat er tilmeldt på jobnet.dk, som aktivt arbejdssøgende og at du ikke er bundet af et opsigelsesvarsel.

Læs mere om “Arbejde på nedsat tid”.

Hvis beregningen af dine supplerende dagpenge viser, at du skal have dagpenge for fx 10 timer på en måned, så kommer pengene ikke til udbetaling. Det skyldes mindsteudbetalingsreglen som betyder, at hvis de supplerende dagpenge udgør mindre end 14,8 timer på en måned, så udbetales de ikke.

Selv om du har deltidsarbejde, skal du fortsat stå til rådighed for fuldtidsarbejde og være aktivt jobsøgende. Det er årsagen til, at du ikke skal afmelde dig på jobnet.dk. Kontakt os, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.

Omfattet af mindre intensiv indsats

Hvis der er mindre end 6 uger til at du skal starte på det nye job, kan du kontakte Jobcenteret og bede om at blive fritaget for jobsøgning og deltagelse i møder i a-kassen og på Jobcenteret. Det kaldes "mindre intensiv indsats".

Hvis du bliver omfattet af ordningen, sender Jobcenteret besked til a-kassen. Mindre intensiv indsats betyder, at du ikke skal være aktivt jobsøgende i perioden - du skal heller ikke joblogge. Du skal heller ikke deltage i samtaler i a-kassen eller på Jobcenteret.

Send dit dagpengekort

Hvis dit sidste dagpengekort dækker en periode, hvor du er startet på dit nye arbejde, skal du huske at påføre de timer du har arbejdet  samt din arbejdsgivers navn og adresse. 

Når du udfylder kortet, får du mulighed for at vælge ”Gået i arbejde – skal ikke have ydelser”. Det gør du under feltet "arbejdsgiver". Vælg denne mulighed, hvis du har afmeldt dig på jobcentret.