Jobrotationsvikar

Formålet med jobrotationsordningen er at tilskynde virksomheder til at opkvalificere deres medarbejdere

Læs siden op

Jobrotationsvikar

Formålet med jobrotationsordningen er at tilskynde virksomheder til at opkvalificere deres medarbejdere og samtidig give ledige mulighed for at få konkret erhvervserfaring og et netværk på en rigtig arbejdsplads.

I praksis betyder ordningen, at en virksomhed kan sende en medarbejder i videreuddannelse eller opkvalificering i en kortere eller længere periode. I denne periode får en ledig mulighed for at fungere som vikar for medarbejderen. Virksomheden udbetaler sædvanlig løn til den ansatte i hele uddannelsesperioden samt evt. kursusudgifter eller deltagerbetaling. Vikaren skal modtage overenskomstmæssig løn for de timer, som vedkommende er ansat i. Vikariatet kan vare op til 6 måneder. 

Som medlem af a-kassen får du, som rotationsvikar:

  • En overenskomstmæssig løn.
  • Intet dagpengeforbrug.
  • Nye joberfaringer.
  • Udvidet dit netværk.

Betingelser

Det er et krav, at du er ledig og har været det i mindst 6 måneder, inden du starter som rotationsvikar. Du må højst være ansat som rotationsvikar i en virksomhed i 1 år. Desuden skal du være ansat mindst 10 timer om ugen.

Hvor kan der laves jobrotation?

Jobrotation er for ledige med alle typer uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring. Jobrotation kan anvendes i både offentlige og private virksomheder. Uanset om du er faglært, ufaglært eller har en videregående uddannelse, så kan jobrotation være en mulighed. 

Hvad betyder et vikariat for dine dagpenge

Som dagpengemodtager forbruger du ikke af din dagpengeperiode under rotationsvikariatet, med mindre du samtidig modtager supplerende dagpenge. Men du optjener heller ikke timer til en ny dagpengeperiode. 

Dagpengeklippekort

Din dagpengeperiode svarer reelt til et klippekort med klip til 2 års dagpenge. På klippekortet er der en udløbsdato, som ligger præcis 3 år efter, at kortet er taget i brug.

Når du er begyndt at bruge af de 2 år har du 3 år til at bruge alle klippene på kortet. I et rotationsvikariat bruger du ikke klip, men du skal være opmærksom på, at klippekortet kan udløbe, inden du er færdig som vikar.

Rotationsvikar – hvad du selv kan gøre

  • Kontakt dit Jobcenter og oplys dem om, at du er blevet rotationsvikar.
  • Du skal afmelde dig som ledig og sikre dig, at Jobcenteret har registeret, at du er rotationsvikar samt hvilket vikariat der er tale om.
  • Du har ikke pligt til at være aktivt jobsøgende. Du skal ikke til samtaler i Jobcenteret eller i a-kassen, og du skal ikke udfylde dagpengekort.
  • Sørg altid for, at få en ansættelseskontrakt hos din nye arbejdsgiver, og husk, at det af kontrakten tydeligt skal fremgå, at der er tale et rotationsvikariat i en given periode.