Supplerende dagpenge - deltidsarbejde

Du kan modtage supplerende dagpenge i op til 30 uger inden for 104 uger i den periode, hvor du har dagpengeret

Læs siden op

Deltidsarbejde eller arbejde på nedsat tid

Supplerende dagpenge, er dagpenge du kan få i de uger, hvor du både er ledig og har arbejde. Du får udbetalt supplerende dagpenge med samme dagpengesats pr. time, som du får udbetalt dine almindelige dagpenge med.

Det er tit en mulighed for dig at få supplerende dagpenge, hvis du bliver sat ned i tid af din arbejdsgiver, eller hvis du får arbejde på mindre end fuld tid, når du er ledig. Læs mere om betingelserne neden for.

De grundlæggende betingelser

Supplerende dagpenge, er dagpenge du kan få udbetalt i de uger, hvor du både er ledig (jobnet.dk + ledighedserklæring) og har arbejde på mindre end fuld tid. 

De supplerende dagpenge udbetales med samme dagpengesats pr. time, som du får udbetalt dine almindelige dagpenge med.

Retten til supplerende dagpenge når du arbejder på nedsat tid, afhænger af om du er bundet af et opsigelsesvarsel og om du i givet fald kan få en frigørelsesattest fra din arbejdsgiver. Du må således ikke være bundet af et opsigelsesvarsel, hvis du skal have supplerende dagpenge fra a-kassen.

Er du fuldtidsforsikret, vil du som udgangspunkt kunne få supplerende dagpenge, hvis du arbejder mindre end 37 timer om ugen. Er du deltidsforsikret skal du arbejde mindre end 30 timer om ugen.

Du skal være aktivt jobsøgende når du modtager supplerende dagpenge. Det betyder blandet andet, at du skal søge stillinger med et højere ugentligt timetal end dit nuværende deltidsarbejde. Du skal huske at registrere de stillinger du søger i jobloggen på jobnet.dk. 

Vær opmærksom på, at Jobcenteret har ret til at formilde dig arbejde med et højere ugentligt timetal end dit nuværende deltidsarbejde. Gør Jobcenteret det, har du pligt til at tage imod det formidlede arbejde.

Krav om frigørelsesattest ved opsigelsesvarsel

Hvis du får arbejde på nedsat tid er det vigtigt at få afklaret om du er omfattet af et opsigelsesvarsel. Hvis det er tilfældet, skal du bede din arbejdsgiver om at underskrive en frigørelsesattest.

Hvis du ikke er omfattet af et opsigelsesvarsel (det fremgår af din ansættelsesaftale), er en frigørelsesattest ikke nødvendig.

Frigørelsesattesten betyder, at din arbejdsgiver accepterer, at du kan ophøre i jobbet uden varsel, altså fra den ene dag til den næste. Det er nemlig et afgørende krav, hvis du skal have supplerende dagpenge fra a-kassen. 

Når din arbejdsgiver har udfyldt frigørelsesattesten skal du uploade den via Min side.

5-ugers-reglen

Vi skal have modtaget frigørelsesattesten inden 5 uger regnet fra din første arbejdsdag. Hvis du fortsætter et arbejde på nedsat tid, samtidig med at du bliver ledig, gælder fristen på 5 uger fra din første ledige dag.

Hvis dit opsigelsesvarsel først begynder på et senere tidspunkt, skal vi have frigørelsesattesten senest 5 uger efter, at du blev omfattet af opsigelsesvarslet.

Hvis du ikke overholder 5 ugers reglen, vil du tidligst kunne få supplerende dagpenge fra den dag, hvor vi modtager attesten.

Løs vikar uden opsigelsesvarsel

Hvis du er løs vikar (fx afløser) er du ikke bundet af et opsigelsesvarsel. 

Du er således ansat fra dag-til-dag, hvilket blandet andet betyder, at du ikke har brug for en frigørelsesattest for at kunne få supplerende dagpenge.

Vi skal se din ansættelsesaftale

Du skal uploade din ansættelsesaftale via Min side

Baggrunden for dette er, at det oftest fremgår af din ansættelsesaftale om du er omfattet af et opsigelsesvarsel og i givet fald hvilket.

Din aftale kan også indeholde en henvisning til hvilke regler, der gælder om opsigelsesvarsler for den pågældende ansættelse. Fx funktionærloven eller en bestemt overenskomst.

Begrænsning på 30 uger

Du kan få udbetalt supplerende dagpenge i 30 uger inden for de seneste 104 uger. 

Det betyder, at hver gang vi udbetaler supplerende dagpenge til dig, så kigger vi 104 uger tilbage i tiden for at se hvor mange af de 30 uger, du har brugt.

Hvis du arbejder i turnus eller efter en vagtplan, så indgår alle uger med supplerende dagpenge i de 30 uger. Det betyder, at såfremt du arbejder 37 timer den ene uge og ingen timer har den næste uge, så bruger du alligevel 2 uger af din ret til supplerende dagpenge

Vi skriver til dig i god tid før du har brugt de 30 uger. 

Når din ret til supplerende dagpenge er opbrugt, vil du kun kunne få supplerende dagpenge i resten af den måned, hvor du har opbrugt retten til supplerende dagpenge.

Mulighed for forlængelse i op til 12 uger

Perioden med ret til supplerende dagpenge kan forlænges med op til 12 uger. Hvis du har haft nok løntimer (146 timer eller flere), forlænger vi automatisk din ret til supplerende dagpenge med 4 uger ad gangen – dog højst i 12 uger.

Hvis du er ugelønnet, kan vi forlænge med 4 uger for hver gang, du har haft 4 uger med mere end 34 løntimer. Er du 14-dages lønnet, kan vi forlænge med 4 uger for hver gang, du har haft mere end 68 løntimer på 14 dage. Hvis du er deltidsforsikret, er timekravene mere end 118 timer for månedslønnede, 54 timer for 14-dages lønnede og 27 timer for ugelønnede.

Ny ret til supplerende dagpenge (30 uger)

Retten til en ny periode med supplerende dagpenge sker løbende. Hver gang du får udbetalt dagpenge og/eller melder dig ledig på jobnet.dk, skal vi undersøge om du har genoptjent retten til en ny periode med supplerende dagpenge. Hvis du er fuldtidsforsikret, skal du opfylde følgende timekrav for at få ret til en ny periode:

Udbetalingsform Indberetning
Månedslønnet: Mindst 6 månedsindberetninger med mere end 146 timer i hver af månederne (skal være inden for en sammenhængende periode på 12 måneder)
14-dages lønnet: Mindst 13 lønindberetninger med mere end 68 timer i hver indberetning (skal være inden for en sammenhængende periode på 12 måneder)
Ugelønnet: Mindst 26 uger med mere end 34 timer i hver indberetning (skal være inden for en sammenhængende periode på 12 måneder)
Selvstændig virksomhed: Som hovedbeskæftigelse, hvor du arbejder i væsentligt omfang i mere end 26 uger (skal være inden for en sammenhængende periode på 12 måneder)

Hvis du er deltidsforsikret, er timekravene mere end 118 timer for månedslønnede, 54 timer for 14-dages lønnede og 27 timer for ugelønnede.

Ingen karantæne ved egen opsigelse

Når din ret til supplerende dagpenge er udløbet har du ret til at opsige dit arbejde uden af du får karantæne. Hvis du fortsætter arbejdet på nedsat tid, efter at din ret til supplerende dagpenge er udløbet, har du mulighed for at fortryde at du fortsatte og ikke sagde op med det samme. 

Retten til at fortryde gælder i 26 uger fra udløbet af den måned, hvor din ret til supplerende dagpenge ophørte. 

Hvis du fortryder inden for fristen, får du ikke karantæne.

Modregning af dine arbejdstimer

Alle dine arbejdstimer - både dem du får løn får og du måske ikke får løn for - skal oplyses på dagpengekortet og timerne modregnes i dine dagpenge. 

Du skal også oplyse om timer, der ligger udenfor normal arbejdstid, i weekenden, eller på helligdage.

Vær opmærksom på, at du som minimum har pligt til at skrive det antal timer på kortet, du har ret til løn for i din ansættelse. Du kan nemlig ikke kan få dagpenge for timer, hvor du har ret til løn.