Dagpenge- og efterlønssatser m.v.

De gældende satser på arbejdsløshedsforsikringens område

Læs siden op

De gældende satser i 2023