Dagpengesatser 2022

De gældende satser på arbejdsløshedsforsikringens område

Læs siden op

Gældende fra 1. januar 2022