Jeg er blevet sagt op

Læs mere om bl.a. løn i opsigelsesperioden

Læs siden op

Er du blevet sagt op? Så er din arbejdsgiver forpligtet til at betale dig løn i hele din opsigelsesperiode. Perioden afhænger af, hvordan og hvor længe du har været ansat.
Er du blevet opsagt uden en rimelig begrundelse, er der ofte tale om en usaglig opsigelse. Kontakt derfor din faglige organisation
G’et står for ”godtgørelse”. Arbejdsgiveren skal betale G-dage, hvis han/hun opsiger eller hjemsender dig.
Du skal være opmærksom på en række tekniske forhold, når du benytter hjemmesiden og Min side