Om Din Faglige A-kasse

Vi har ca. 33.000 medlemmer blandt elektrikere, blikkenslagere, malere, artister og fiskere. Vi bor sammen med en række af de fagforbund, der står bag a-kassen

Læs siden op

FAK er til for dig som medlem. Derfor hedder vi Din Faglige A-kasse. 

Fagforeningerne bag a-kassen sikrer, at vi i vores arbejde altid tager udgangspunkt i faget. Vi skal derfor kende forholdene indenfor hver enkelt medlems område. 

Bag Din Faglige A-kasse står en række fagforeninger, der ønsker, at deres medlemmer har en a-kasse, der tager udgangspunkt i deres faglighed og sikrer deres tryghed gennem hele deres arbejdsliv. Med det udgangspunkt har FAK en klar mission, som du blandt andet kan læse mere om neden for.

Vision

Vores vision er, at du som medlem oplever, at det handler om dig. Hos os får du god moderne service og faglig funderet vejledning gennem hele dit arbejdsliv.

Faglighed

Din Faglige A-kasse tager udgangspunkt i dit fag. 

Vi kender dit faglige udgangspunkt og sætter din faglige udvikling i centrum. 

Vi tror på at det faglige tilhørsforhold er en afgørende faktor for at kunne give og udvikle personlige tilbud inden for a-kassens område samt fastholde den nødvendige viden om fagenes udvikling og kompetence krav.

Tryghed for dig og din familie

Din Faglige A-kasse samarbejder med forbundene om at sikre din tryghed. Du kan derfor trygt regne med, at vi er der for dig i hele dit arbejdsliv. Det gælder,

 • når du er ledig hvor den økonomiske tryghed og faglig vejledning er i centrum,
 • når du er jobsøgende eller bare søger faglig sparring og udvikling eller
 • hvis du vil forlade arbejdsmarkedet.
Klar tale og enkel administration

Det er vigtigt for os, at du får klare svar, der er til at forstå, og at du ved hvad der gælder for dig. 

Målet er enkel og hurtig administration i kombination med faglig og personlig vejledning, når du har brug for det.

Aktiv arbejdsmarkedspolitik

Vores arbejde er baseret på et fælles arbejdsmarkedspolitisk værdigrundlag med forbundene bag a-kassen. 

Vi vil gennem en aktiv arbejdsmarkedspolitik arbejde for, at det enkelte medlem kan udvikle sine faglige kompetencer og derved forbedre og fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet. 

Det er grundlæggende for os, at dagpengene skal have en værdi, der afspejler leveomkostningerne til at kunne deltage aktivt i samfundslivet.

Formandskab og hovedbestyrelse
 • Benny Yssing, Dansk El-Forbund (formand)
 • Erling Jensen, Dansk El-Forbund
 • Per Skjervedal, Dansk El-Forbund
 • Jesper E. Jensen, Dansk El-Forbund
 • Erik Magdal, Dansk El-Forbund
 • Claus Lykke Christensen, Dansk El-Forbund
 • Niels Braaby, Blik og Rørarbejderforbundet (næstformand)
 • Henrik Juul Rasmussen, Blik og Rørarbejderforbundet
 • Stig Søllested, Blik og Rørarbejderforbundet
 • René Jensen, Malerforbundet i Danmark (næstformand)
 • Michelle Freese, Malerforbundet i Danmark
 • Claus Jensen, Malerforbundet i Danmark
 • Marianne Lewandowski, Dansk Artistforbund
 • Kurt Sørensen, Fiskernes Forbund
Ledige stillinger i FAK og forbundene

Vi har ingen ledige stillinger i øjeblikket.