Dagpenge fra a-kassen

Vær opmærksom på de vigtige ting, du skal huske når du er blevet ledig

Læs siden op

6 vigtige ting, du skal huske, når du er blevet ledig:

  1. Meld dig ledig på jobnet.dk
  2. Meld dig ledig i a-kassen - Søg om dagpenge (ledighedserklæring)
  3. Opret dit CV på jobnet.dk
  4. Deltag i den CV- og vejledningssamtale vi indkalder dig til
  5. Søg mindst 2 stillinger pr. uge og registrer dem i Jobloggen
  6. Udfyld dit dagpengekort hver måned
Meld dig ledig på Jobcenteret

Meld dig ledig på jobnet.dk på den første dag du er ledig .

Du kan således ikke få dagpenge fra a-kassen, hvis du ikke er tilmeldt på jobcenteret.

Vejledning om tilmelding som ledig dagpengemodtager.

Hvis du har spørgsmål til din tilmelding på jobnet.dk, kan du kontakte Jobnetsupporten på telefon 7015 2030.

Udfyld en ledighedserklæring

Udfyld en ledighedserklæring på Min side.

I ledighedserklæringen fortæller du os bl.a. om dit seneste arbejdsforhold, samt årsagen til dit arbejdsophør.

Hvis du er blevet opsagt skal du indscanne og uploade din ansættelsesaftale og din opsigelse på Min side.

Opret dit CV på jobnet.dk

Du opretter dit CV på jobnet.dk.

Det skal være søgbart for arbejdsgivere. Det bliver det automatisk, når du har udfyldt de obligatoriske felter - uddannelse, arbejdserfaring, kontaktoplysninger, "jeg søger job som" og ansættelsesbetingelser. 

Vi godkender CV'et i forbindelse med den CV-samtale vi indkalder dig til ca. 14 dage efter du har meldt dig ledig. 

Vejledning om oprettelse af CV på jobnet.dk

Hvis du har spørgsmål til dit CV på jobnet.dk, kan du kontakte Jobnetsupporten på telefon 7015 2030.

Udfyld dit dagpengekort

I slutningen af hver måned, skal du sende dit dagpengekort til Din Faglige A-kasse. Vi anbefaler, at du sender kortet så snart det ligger klar under Min side

Vi udbetaler din dagpenge til din NemKonto den sidste bankdag i måneden.

Oversigt over udbetalingsperioder 2022

Deltag i en CV- og vejledningssamtale

Vi sender dig en indkaldelse til en CV og vejledningssamtale, hvor vi blandt andet godkender dit CV. Du vil modtage indkaldelsen i din indbakke på Min side

Inden samtalen bedes du udfylde et spørgeskema (Jobsøgningsplan). 

Vi gennemgår dine svar samt dine rettigheder og pligter som ledig. Derudover introducerer vi dig til "Min Plan", som vil følge dig gennem dit ledighedsforløb. Vi udarbejder også “Krav til jobsøgning” sammen med dig. 

Vær opmærksom på, at CV-samtalen kan være digital (telefonisk) grundet COVID-19 restriktionerne.

Læs mere om "Samtaler - jobcenter og a-kassen".

Selvbooking af møder

Som dagpengemodtager skal du selv booke dine samtaler med jobcenteret.

Både selvbookede samtaler og evt. indkaldte, bliver vist på jobnet.dk under 'Møder' og i Min Plan i tidslinjen under fremtidige ”Aftaler med jobcenter” og ”Aftaler med a-kasse”.

Du har på den måde digital adgang til alle informationer om dine planlagte samtaler og møder med jobcenter og a-kasse.

Ved den første samtale aftales indholdet i "Min plan”, som grundlæggende handler om, hvordan du hurtigst kommer i arbejde igen.

Vær opmærksom på, at møderne, grundet COVID-19 situationen, kan være telefoniske.

Vær aktivt jobsøgende

Retten til dagpenge forudsætter, at du er tilmeldt på jobcenteret og er aktivt jobsøgende. At være aktivt jobsøgende betyder, at du aktivt skal søge arbejde, ligesom du skal kunne overtage formidlet arbejde med dags varsel. 

Altså vil det sige, at du både kan og vil arbejde – der må ikke være nogen hindringer af fx helbredsmæssig art for, at du kan overtage arbejde.

Vejledning om "Søg jobbet"

Vær særligt opmærksom på de skærpede rådighedsregler, som er gældende fra 1. april 2022 - 31. december 2023. Du mister 3 ugers dagpenge, hvis du ikke registrerer din jobsøgning i Jobloggen på jobnet.dk.

Husk at opdatere din Joblog

Som dagpengemodtager skal du være aktivt jobsøgende og til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder blandt andet, at du har pligt at registrere alle de jobs du søger i jobloggen. Både de opslåede og de uopfordrede. 

Din registrering af søgte jobs bruges blandt andet af a-kassen, når vi skal vurdere om du kan anses for at stå til rådighed. 

Når vi skal vurdere, om din jobsøgning er tilstrækkelig, ser vi blandt andet på, hvor mange stillinger du har søgt, om du har søgt arbejde hver uge og hvor mange relevante stillinger, der har været opslået.

Vær særligt opmærksom på de skærpede rådighedsregler, som er gældende fra 1. april 2022 - 31. december 2023. Du mister 3 ugers dagpenge, hvis du ikke registrerer din jobsøgning i Jobloggen på jobnet.dk.

Læs mere om "Hvad er jobloggen"

Hvis du har spørgsmål til Jobloggen på  jobnet.dk, kan du kontakte Jobnetsupporten på telefon 7015 2030.

Din ret til dagpenge

Som fuldtidsforsikret kan du få dagpenge i en periode på 3.848 timer, og som deltidsforsikret kan du få dagpenge i en periode på i alt 3.120 timer i en periode på 36 måneder. Timerne svarer til 2 års dagpengeret, som du skal bruge inden for en periode på 3 år, den såkaldte "referenceperiode".

Den 2-årige dagpengeperiode kan forlænges med det arbejde, du har i løbet af perioden. 

Du bruger af dine dagpengetimer, når du får udbetalt dagpenge, EØS-dagpenge, feriedagpenge og supplerende dagpenge. Du bruger også af dine dagpengetimer, hvis du deltager i jobrettet uddannelse, er i job med løntilskud eller afvikler karantænetimer. Ved sygdom tæller de første 6 uger også som forbrug.

Læs mere om suspensionen af dagpengeforbruget i januar, februar og marts 2021

Genoptjening af retten til dagpenge

Har du i løbet af din dagpengeperiode arbejdet og opsparet 1.924 løntimer som fuldtidsforsikret eller 1.354 timer som deltidsforsikret, har du timer nok til en ny dagpengeperiode på 2 år. 

Hvis du driver selvstændig virksomhed, genoptjener du en ny dagpengeret ved fuldtidsarbejde som selvstændig i 12 måneder.

Vær opmærksom på, at hvis du skal optjene ny dagpengeret, er det kun ordinært og ikke-støttet arbejde der tæller med. Det betyder, at støttet arbejde som fx løntilskud, virksomhedspraktik, seniorjob eller jobrotation ikke kan tælles med i det samlede antal timer.

Er du blevet syg?

Meld dig syg på jobnet.dk på din første sygedag. Vi får efterfølgende automatisk besked om din sygemelding.

Bliver du syg mens du får dagpenge, så fortsætter vi udbetalingen i de første 14 dage af din sygeperiode.

Ved sygdom udover 14 dage, skal du have sygedagpenge fra din bopælskommune. 

Vejledning om medlem af en a-kasse og syg