Jeg er nyuddannet

Vær opmærksom på de særlige regler om dagpenge, når du afslutter en uddannelse

Læs siden op

Nyuddannede har særlige rettigheder når det gælder dagpenge, dagpengesatser mv.
Som nyuddannet har du ret til den faste dagpengesats for dimittender
Du skal være opmærksom på en række tekniske forhold, når du benytter hjemmesiden og Min side
Hvornår giver et arbejdsophør karantæne?