Jeg er nyuddannet

Vær opmærksom på de særlige regler om dagpenge, når du afslutter en uddannelse

Læs siden op

Du har mulighed for at få særlige rettigheder i a-kassen
Som nyuddannet har du ret til den faste dagpengesats for dimittender
Hvornår giver et arbejdsophør karantæne?
De gældende satser fra 1. januar 2023
Læs mere om, hvornår du bør sende dit ydelseskort