Bliv medlem af FAK

Derfor er det vigtigt at du er medlem af a-kassen

Meld dig ind


Som medlem af FAK står du stærkere i dit arbejdsliv:

 • Vi kender både din uddannelse og dit fag - uanset om du er elektriker, blik og rørarbejder, maler, artist eller fisker. 
 • Vi er sammen med Dansk El-Forbund, Blik og Rørarbejderforbundet, Malerforbundet, Dansk Artistforbund og Fiskernes Forbund med til at udvikle dit fag.
 • Vi kender dit fag og de udfordringer, du kan møde, hvis du bliver ledig. 
 • Vi har ansvaret for at udbetale bl.a. dagpenge, efterløn og feriedagpenge.
 • Vores lokalafdelinger kender de fleste arbejdspladser og er klar til at svare på de spørgsmål du måtte have.
Hvad koster det?

Priserne er gældende i 2024 og er for et medlemskab af a-kassen. Ikke fagforeningen. Kontakt derfor fagforeningen direkte, for at få oplysst, hvad det koster at være medlem.

Fuldtidsforsikret medlem med efterlønsbidrag = kr. 1101,00

Deltidsforsikret medlem med efterlønsbidrag= kr. 790,00

Fuldtidsforsikret medlem uden efterlønsbidrag = kr. 553,00

Deltidsforsikret medlem uden efterlønsbidrag = kr. 425,00

Fuldtidsforsikret medlem med bevis = kr. 553,00

Deltidsforsikret medlem med bevis = kr. 425,00

Fuldtidsforsikret medlem overgået til efterløn = kr. 548,00

Hvis du opretter en betalingsaftale i din netbank er du sikker på, at dit kontingent bliver betalt til tiden:

 • PBS-nr.: 0123 7179
 • DEB.GRP: 02316
 • Kundenummer: Dit medlemsnummer
Hvordan er prisen sammensat?

Dit kontingent til a-kassen er sammensat af et administrationsbidrag, et statsbidrag (medlemsbidrag), et ATP- bidrag og et eventuelt efterlønsbidrag.

Administrationsbidraget

Administrationsbidraget er 172,00 kr. pr. måned (2024), og anvendes til at administrere dit medlemskab af a-kassen. Vi fastsætter selv beløbet. Vi bruger beløbet til administration, herunder udgifter til medarbejdere, lokaler, IT og andre driftsudgifter. Administrationsbidraget er det eneste vi som a-kasse selv fastsætter. 

Statsbidraget (medlemsbidraget)

Statsbidraget er 376,00 kr. pr. måned for fultidsforsikrede og 250,00 kr. pr. måned for deltidsforsikrede (2024). Beløbet går til staten. Beløbets størrelse er også fastsat af staten. Vi overfører det fulde beløb til staten. Beløbet er det samme for alle a-kasser. Statsbidraget bruges til at finansiere a-kassens ydelser - især dagpenge til ledige. 

ATP

ATP-bidraget er 5,00 kr. pr måned og lovpligtigt. Det er 3,00 kr. pr. måned, hvis du er deltidsforsikret (2024). Dette er også fastsat af staten, som vi overfører det fulde beløb til. Beløbet er det samme for alle a-kasser. 

Efterlønsbidrag

Du betaler 548 kr. pr. måned i efterlønsbidrag, hvis du er tilmeldt efterlønsordningen og 365 kr. ved deltidsforsikring (2024). Størrelsen på beløbet er fastsat af staten, og denne indbetaling bliver overført til staten. Beløbet er det samme for alle a-kasser, og det bliver brugt til at finansiere efterlønsordningen.

Er du under uddannelse?

Hvis du under 30 år, er er under uddannelse og din uddannelse har en varighed på mindst 18 måneder, kan du melde dig ind i FAK uden at det koster dig noget. Den store fordel for dig er, at såfremt du har været medlem i mindst 1 år når du afslutter din uddannelse, så vil du have ret til dagpenge med det samme.

 • Du skal være i gang med en erhvervsmæssig uddannelse eller en uddannelse, der giver ret til optagelse som dimittend i en a-kasse – dvs. en uddannelse af mindst 18 måneders varighed.
 • Din samlede indtægt fra beskæftigelse, SU, eller lign. må ikke overstige den maksimale dagpengesats (i 2024 er grænsen 244.308 kr. pr. år) 
 • Du skal være opmærksom på, at du som lærling og elev i 2024 gerne må have indtægt ved siden af din elevløn, hvis indtægten for hele fritagelsesperioden ikke overstiger den maksimale dagpengesats (i 2024 er det 244.308 kr. pr. år.)
 • Du må ikke modtage hjælp til forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik eller lignende.
 • Fritagelse for kontingentbetalingen gælder fra den dag, hvor vi modtager din ansøgning.
 • Kontingentfritagelsen gives for 1 år ad gangen og ophører, når du fylder 30 år, når du ikke længere er under uddannelse eller når du har opbrugt dine 5 års fritagelse af kontingentbetaling
Kontingentfritagelse

Du har mulighed for at blive helt eller delvist frataget for at betale kontingent til din a-kasse i en række situationer. Du kan blandt andet blive frataget, hvis du er under uddannelse, er voksenlærling, og hvis du har opbrugt din dagpengeret.

Læs mere om betingelserne.

Bliv medlem af fagforeningen

Melder du dig ind i en af de 5 fagforeninger, der står bag Din Faglige A-kasse, er du sikret kompetente kræfter, der forhandler på dine vegne, og som sikrer, at dine rettigheder bliver overholdt: 

Fagforeninger med OK-mærket sikrer dig et særligt kendskab til dit fag og din branche. 

Hvis du vil vide, hvad det koster at være medlem af en af de nævnte fagforeninger, skal du kontakte dem direkte.

Become a member of Din Faglige A-kasse

An a-kasse (arbejdsløshedskasse) is basically like any ordinary insurance company where you pay a premium in return for coverage.

Technically, it is a private association, but with one crucial difference. Because the a-kasse is subsidized by the Danish government, the amount you receive in unemployment insurance benefits is quite a bit more than what any for-profit insurance company would be able to match. 

So it makes perfect sense to be - or become a member of Din Faglige A-kasse.

About Din Faglige A-kasse

The trade unions behind Din Faglige A-kasse ensure that our work is always based on the profession. We therefore take pride in possing up-to-date knowledge about the different job possibilities and working conditions within each individual member's area of work.

Behind Din Faglige A-kasse are a number of professional trade unions (Tin and Pipe Workers' Union, Painters’ Union in Denmark, Danish Union for Electricians, etc.) that want their members to have an unemployment insurance fund that is based on their professionalism and ensures their security throughout their working life.