Bliv medlem af FAK

Derfor er det vigtigt at du er medlem af a-kassen

Meld dig ind


Som medlem af FAK står du stærkere i dit arbejdsliv:

 • Vi kender både din uddannelse og dit fag - uanset om du er elektriker, blik og rørarbejder, maler, artist eller fisker. 
 • Vi er sammen med Dansk El-Forbund, Blik og Rørarbejderforbundet, Malerforbundet, Dansk Artistforbund og Fiskernes Forbund med til at udvikle dit fag.
 • Vi kender dit fag og de udfordringer, du kan møde, hvis du bliver ledig. 
 • Vi har ansvaret for at udbetale bl.a. dagpenge, efterløn og feriedagpenge.
 • Vores lokalafdelinger kender de fleste arbejdspladser og er klar til at svare på de spørgsmål du måtte have.
Hvad koster det?

Prisen for at være medlem af FAK kan du se neden for. Du betaler kontigentet forud og vi opkræver det hver måned. Et medlemskab af fagforeningen er ikke inkluderet i de oplyste priser. Du skal kontakte fagforeningen direkte, for at få oplyst det månedlige kontingent.

Fuldtidsforsikret medlem med efterlønsbidrag 1.056 kr. pr. måned.
Deltidsforsikret medlem med efterlønsbidrag 757 kr. pr. måned.

Fuldtidsforsikret medlem uden efterlønsbidrag 525 kr. pr. måned.
Deltidsforsikret medlem uden efterlønsbidrag 403 kr. pr. måned.

Fuldtidsforsikret medlem med efterlønsbevis 525 kr. pr. måned.
Deltidsforsikret medlem med efterlønsbevis 403 kr. pr. måned.

Fuldtidsforsikret medlem overgået til efterløn 521 kr. pr. måned.
Deltidsforsikret medlem overgået til efterløn 396 kr. pr. måned.

Hvis du opretter en betalingsaftale i din netbank er du sikker på, at dit kontingent bliver betalt til tiden:

 • PBS-nr.: 0123 7179
 • DEB.GRP: 02316
 • Kundenummer: Dit medlemsnummer
Hvordan er prisen sammensat?

Dit kontingent til a-kassen er sammensat af et administrationsbidrag, et statsbidrag (medlemsbidrag), et ATP- bidrag og et eventuelt efterlønsbidrag.

Administrationsbidraget

Administrationsbidraget er 157,00 kr. pr. måned i 2023, og anvendes til at administrere dit medlemskab af a-kassen. Vi fastsætter selv beløbet. Vi bruger beløbet til administration, herunder udgifter til medarbejdere, lokaler, IT og andre driftsudgifter. Administrationsbidraget er det eneste vi som a-kasse selv fastsætter. 

Statsbidraget (medlemsbidraget)

Statsbidraget er 364,00 kr. pr. måned i 2023, og går til staten. Beløbets størrelse er også fastsat af staten. Vi overfører det fulde beløb til staten. Beløbet er det samme for alle a-kasser. Statsbidraget bruges til at finansiere a-kassens ydelser - især dagpenge til ledige. 

ATP

ATP-bidraget er 4,00 kr. pr måned og lovpligtigt. Det er 3,00 kr. pr. måned, hvis du er deltidsforsikret. Dette er også fastsat af staten, som vi overfører det fulde beløb til. Beløbet er det samme for alle a-kasser. 

Efterlønsbidrag

Du betaler 531 kr. pr. måned i 2023 i efterlønsbidrag, hvis du er tilmeldt efterlønsordningen (347 kr. ved deltidsforsikring). Størrelsen på beløbet er fastsat af staten, og denne indbetaling bliver overført til staten. Beløbet er det samme for alle a-kasser, og det bliver brugt til at finansiere efterlønsordningen.

Er du under uddannelse?

Hvis du under 30 år, er er under uddannelse og din uddannelse har en varighed på mindst 18 måneder, kan du melde dig ind i FAK uden at det koster dig noget. Den store fordel for dig er, at såfremt du har været medlem i mindst 1 år når du afslutter din uddannelse, så vil du have ret til dagpenge med det samme.

 • Du skal være i gang med en erhvervsmæssig uddannelse eller en uddannelse, der giver ret til optagelse som dimittend i en a-kasse – dvs. en uddannelse af mindst 18 måneders varighed.
 • Din samlede indtægt fra beskæftigelse, SU, eller lign. må ikke overstige den forhøjede maksimale dagpengesats (i 2023 grænsen 285.669 kr. pr. år) 
 • Du skal være opmærksom på, at du som lærling og elev i 2023 gerne må have indtægt ved siden af din elevløn, hvis indtægten for hele fritagelsesperioden ikke overstiger den maksimale dagpengesats (i 2023 er det 236.736 kr. pr. år.)
 • Du må ikke modtage hjælp til forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik eller lignende.
 • Fritagelse for kontingentbetalingen gælder fra den dag, hvor vi modtager din ansøgning.
 • Kontingentfritagelsen gives for 1 år ad gangen og ophører, når du fylder 30 år, når du ikke længere er under uddannelse eller når du har opbrugt dine 5 års fritagelse af kontingentbetaling
Bliv medlem af fagforeningen

Melder du dig ind i en af de 5 fagforeninger, der står bag Din Faglige A-kasse, er du sikret kompetente kræfter, der forhandler på dine vegne, og som sikrer, at dine rettigheder bliver overholdt: 

Fagforeninger med OK-mærket sikrer dig et særligt kendskab til dit fag og din branche. 

Hvis du vil vide, hvad det koster at være medlem af en af de nævnte fagforeninger, skal du kontakte dem direkte.