Jeg driver selvstændig virksomhed

Din selvstændige virksomhed skal være lukket, hvis du søger om dagpenge i a-kassen

Læs siden op

Hvis du er ledig og får dagpenge, kan du som udgangspunkt starte en selvstændig virksomhed og få dagpenge samtidig i op til 30 uger.
Du kan som udgangspunkt først få dagpenge 3 uger efter at du er ophørt som selvstændig
Du skal være opmærksom på en række tekniske forhold, når du benytter hjemmesiden og Min side