Jeg vil være selvstændig

Selvstændig virksomhed har indflydelse på dine dagpengerettigheder

Læs siden op

Bibeskæftigelse begrænser som udgangspunkt din dagpengeret
Din virksomhed skal være ophørt før du kan få dagpenge