Jeg vil på efterløn

Har du planer om at skulle på efterløn, så kan du læse mere om bl.a. fradrag for pensioner m.v.

Læs siden op

Er du på efterløn eller har du planer om det - så kan du læse mere om betingelserne neden for
Udbetalingen af efterløn bliver mindre, hvis du har en pensionsopsparing eller en arbejdsmarkedspension. Læs mere om fradrag i efterlønnen
Løn, fratrædelsesgodtgørelser, feriegodtgørelser m.v. medfører som udgangspunkt fradrag i din efterløn
Skattefri præmie er til dig, der fortsætter med at arbejde helt eller delvist i stedet for at gå på efterløn
Driver du selvstændig virksomhed eller påtænker du at gøre det, så skal du søge om tilladelse i a-kassen
Hvis du har ret til efterløn og har opbrugt din dagpengeret, så har du som udgangspunkt ret til et seniorjob
Hvis du på et tidspunkt vil have mulighed for at gå på efterløn, skal du tilmeldes efterlønsordningen