Jeg vil på efterløn

Hvis du vil på efterløn, kan du læse mere om betingelserne, fradrag for pensioner mv. neden for

Læs siden op

Er du på efterløn eller har du planer om det - så læs om betingelserne neden for
Udbetalingen af efterløn bliver mindre, hvis du har en pensionsopsparing eller en arbejdsmarkedspension. Læs mere om fradrag i efterlønnen
Løn, fratrædelsesgodtgørelser, feriegodtgørelser m.v. medfører som udgangspunkt fradrag i din efterløn
Opfylder udskydelsesreglen og/eller 2 års reglen optjener du ved fortsat arbejde skattefri præmier
Driver du selvstændig virksomhed eller påtænker du at gøre det, så skal du søge om tilladelse i a-kassen
Hvis du har ret til efterløn og har opbrugt din dagpengeret, så har du som udgangspunkt ret til et seniorjob
Hvis du på et tidspunkt vil have mulighed for at gå på efterløn, skal du tilmeldes efterlønsordningen
Er en erklæring om, at du opfylder betingelserne for ret til efterløn
Gældende fra 1. januar 2022