Jeg vil søge efterløn

Information om betingelserne, modregning af pensioner mv.

Læs siden op

Er du på efterløn eller har du planer om det - så læs om betingelserne neden for
Udbetalingen af efterløn bliver mindre, hvis du har en pensionsopsparing eller en arbejdsmarkedspension. Læs mere om fradrag i efterlønnen
Løn, fratrædelsesgodtgørelser, feriegodtgørelser m.v. medfører som udgangspunkt fradrag i din efterløn
Hvis du venter med at gå på efterløn og fortsætter med at arbejde
Enten skal du ophøre eller indhente en tilladelse til at fortsætte
En mulighed, hvis du har opbrugt din dagpengeret og har ret til efterløn
Du skal være tilmeldt ordningen, hvis du på et tidspunkt vil på efterløn
Er en erklæring om, at du opfylder betingelserne for ret til efterløn
Husk at sende dit ydelseskort rettidigt
Satserne er gældende fra 1. januar 2024