Efteruddannelse som ledig

Din efteruddannelse skal bl.a. aftales med Jobcenteret

Læs siden op

Som ledig afhænger dine muligheder af flere forhold - læs mere nedenfor
Læs mere om mulighederne for jobrettet uddannelse
Du skal være opmærksom på en række tekniske forhold, når du benytter hjemmesiden og Min side