A-kassens vedtægter

Vedtaget på a-kassens delegeretmøde i 2022

Læs siden op