Værd at vide om G-dage

G’et står for ”godtgørelse”. Arbejdsgiveren skal betale G-dage, hvis han/hun opsiger eller hjemsender dig.

Læs siden op

Grundlæggende om G-dage

G’et står for ”godtgørelse”. Arbejdsgiveren skal betale G-dage, hvis han/hun opsiger eller hjemsender dig.

Som udgangspunkt skal din arbejdsgiver betale dig for de første to dage, du er blevet ledig, hvis han/hun har opsagt eller hjemsendt dig. Det kaldes G-dage og godtgørelsen svarer til højeste dagpengesats.

Betingelsen er, at du har været ansat ved arbejdsgiveren mindst 74 timer inden for de seneste fire uger. Satsen for G-dage er 892,00 kr. om dagen (2021-tal).

Sådan udbetales G-dage

Normalt vil du få en tro-og-love-erklæring fra din arbejdsgiver, hvor du skal skrive under på, at du ikke har fået andet arbejde, er syg eller holder ferie. 

Du har højst 14 dage til at svare, ellers falder din ret til G-dage væk.

Hvis din arbejdsgiver ikke udbetaler de G-dage, du har krav på, kan du rette henvendelse til os så vi kan hjælpe dig med at få dem udbetalt.

Betydning for din dagpengeret

Når du får G-dage, kan du ikke få dagpenge for de samme dage og G-dagene modregnes i dine dagpenge, uanset om du faktisk har fået dem eller ej fra din arbejdsgiver. Derfor skal du selv sørge for at oplyse det på dit første dagpengekort.

Det betyder, at der bliver trukket 7,4 timer fra dine dagpenge for én dag - svarer til 892,00 kr. (2021-tal) og altså 14,8 timer for to dage, hvis du er blevet ledig på fuld tid (mere end fire timer om dagen).

Er du delvist ledig i 4 timer eller mindre om dagen, er godtgørelsen fra arbejdsgiveren på 446,00 kr. (2021-tal) om dagen, og du trækkes i dagpenge for 3,7 timer pr. dag.

Undtagelser - ingen G-dage
  • Du selv har sagt op
  • Du er startet på andet arbejde
  • Du er syg
  • Du holder ferie
  • Du er startet i et løntilskudsjob
  • Du går på efterløn