Dagpenge- og efterlønssatser m.v.

De gældende satser på arbejdsløshedsforsikringens område i 2023

Læs siden op

Dagpengesatser

Fuldtidsforsikret

Deltidsforsikret

Dagpenge

19.728 kr. pr. måned

13.152 kr. pr. måned

Dimittender med forsørgerpligt (gælder også efter 1. maj 2023)

16.177 kr. pr. måned

10.785 kr. pr. måned

Dimittender uden forsørgerpligt (OBS! Nye satser 1. maj 2023 - se mere nedenfor)

14.106 kr. pr. måned

9.404 kr. pr. måned


Efterlønssatser

Fuldtidsforsikrede

Deltidsforsikrede

100% sats

19.728 kr. pr. måned

13.152 kr. pr. måned

91% sats

17.952 kr. pr. måned

11.968 kr. pr. måned


NYE satser 1. maj

Fuldtidsforsikret

Deltidsforsikret

Dagpenge i de første 481 ydelsestimer ved ret til til det særlige beskæftigelsestillæg (118,86% sats)

23.449 kr. pr. måned

15.632 kr. pr. måned

Dimittender under 30 år uden forsørgerpligt (49,17% sats)

9.700 kr. pr. måned

6.467 kr. pr. måned

Dimittender fuldtidsforsikrede fyldt 30 år uden forsørgerpligt med mere end 481 udbetalte timer. Og deltidsforsikrede uden forsørgerpligt med mere end 390 udbetalte timer (62,11% sats)

12.253 kr. pr. måned

8.169 kr. pr. måned


Indkomstravet (dagpenge)

Fuldtidsforsikret

Deltidsforsikret


254.328 kr.

169.548 kr.


Indkomstloftet (dagpenge

Fuldtidsforsikret

Deltidsforsikret


21.194 kr. pr. måned

14.129 kr. pr. måned


Arbejdsgivergodtgørelse

1 hel G-dag

1/2 halv G-dag


911 kr. pr. dag

456 kr. pr. dag


A-kassens omregningssats

Den lave sats

Den høje sats


132,18 kr.

268,63 kr.


Maks. omsætning - selvstændig bibeskæftigelse i efterlønsperioden

87.186 kr. pr. regnskabsår


Bundfradrag - fradrag i efterlønnen for pension

17.300 kr.

Lempeligt fradrag - arbejde i efterlønsperioden

42.275 kr.


Skattefri præmier

Fuldtidsforsikrede

Deltidsforsikrede


14,294 kr. pr. præmie portion 

9.469 kr. pr. præmie portion