Dagpenge under jobsøgning i udlandet

Du kan få dine dagpenge med, hvis du vil søge job i et andet EØS-land

Læs siden op

Du kan få dine dagpenge med, hvis du vil søge job i et andet EØS-land. Du kan være væk i op til 3 måneder. Du skal være medlem af a-kassen og ledig dagpengemodtager på udrejsetidspunktet.

Inden du kan rejse, skal du søge om at få udstedt en attest PD U2. Læs mere om de forskellige betingelser du skal opfylde:

Betingelser - attest PD U2

For at kunne gøre brug af ordningen, skal du:

  • være statsborger i et EØS-land eller Schweiz.
  • bo og opholde dig i Danmark indtil din planlagte rejsedag.
  • have fået et dokument, der hedder PD U2, før du rejser.

Vær opmærksom, at du som udgangspunkt skal være tilmeldt Jobcenteret som ledig i mindst 4 uger før din planlagte rejsedag. 

I særlige tilfælde kan der dispenseres fra kravet om 4 ugers tilmelding. Læs mere om mulighederne i næste afsnit.

4 ugers kravet - dispensationsmuligheder

Der er flere muligheder for at få dispensation fra kravet om, at du skal have været tilmeldt som ledig i mindst 4 uger.

Du kan søge om dispensation, hvis du:

  • flytter med din ægtefælle/samlever, som skal arbejde eller uddanne sig
  • skal til jobsamtale i udlandet
  • er statsborger i det EØS-land, hvor du vil søge arbejde

Du skal kunne dokumentere, hvorfor du søger om dispensation. Dokumentationen, skal du indscanne som PDF-fil og uploade via Min side, sammen med selve ansøgning om attest PD U2.

Min side

Søg om EØS-dagpenge - attest PD U2

Tilmelding på Jobcenteret i EØS-landet

Når du rejser til et andet EØS-land eller Schweiz med ret til danske dagpenge, er det afgørende, at du tilmelder dig jobcenteret i det land, du rejser til. Det skal du gøre højst 7 dage fra den startdato, der står i din PD U2 attest.

Hvis du overskrider fristen på 7 dage, kan du først få dagpenge fra den dag, hvor du faktisk er tilmeldt. 

Tilmelder du dig inden fristen udløber, kan du få dagpenge fra den første dag i den periode din attest PD U2 dækker.

Du skal stå til rådighed i EØS-landet

Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet i det land du rejser til. Ellers mister du retten til danske dagpenge. 

Det betyder, at du skal følge de krav, som det udenlandske jobcenter stiller til dig. Det kan fx være i forhold til møder. Du skal også være aktivt jobsøgende.

Send ansøgning om en attest PD U2

Søg om EØS-dagpenge - attest PD U2

Udfyld ansøgningen og underskriv den. Indscan den som PDF-fil og upload den via Min side.

Vær opmærksom på, at vi skal have modtaget din ansøgning 4 uger før din planlagte afrejsedato.

Skal du til jobsamtale i udlandet?

Du må som udgangspunkt gerne tage til en jobsamtale i udlandet, hvis der er et konkret job i sigte. 

Du kan få dagpenge i op til 5 dage, hvis du har en aftale om en jobsamtale i udlandet. 

Bemærk, du altid kan deltage en jobsamtale i udlandet, hvis du rejser ud og hjem samme dag. Vi skal bare have at vide, at du tager afsted, så giv os besked inden du rejser.

Job i Sverige

Der er gode muligheder for at få arbejde i Sverige. Se her, hvor du kan søge information.

Øresunddirekt

Hvis du overvejer at søge job i Sverige, kan du kontakte organisationen Øresunddirekt eller finde information på deres hjemmeside om de praktiske forhold, fx skat og sygesikring, der gør sig gældende, når du pendler mellem Danmark og Sverige.

Læs mere om at bo i Danmark og arbejde i Sverige.

Arbejdsløshedsforsikring i Sverige

Alle der arbejder i Sverige er arbejdsløshedsforsikrede i form af en generel grundforsikring. Hvis du desuden er medlem af en svensk arbejdsløshedskasse, kan du have ret til en forsikring der gælder for tab af indkomst. Du har kun ret til arbejdsløshedsdagpenge i Sverige, hvis du opfylder vilkårene for dagpenge. 

Vær opmærksom på, at i fald du får fast arbejde i Sverige - og også har din bopæl i Sverige, så skal du sikre dig, at du er medlem af en svensk arbejdsløshedskasse. 

Når du har vished for det, skal du sørge for at blive udmeldt af Din Faglige A-kasse. Send os en besked via Min side . Du kan således kun være arbejdsløshedsforsikret i et land ad gangen.

Job i Norge

Der er gode muligheder for at få arbejde i Norge. 

Folketrygden i Norge

Når du arbejder for en norsk arbejdsgiver, bliver du automatisk omfattet af arbejdsløshedsforsikringen (Folketrygden) i Norge, som administreres af NAV.

Vikariat i Norge

Er der tale om et kort vikariat (maks. 3 måneder), kan du vælge at forsætte dit medlemskab af Din Faglige A-kasse, mens du arbejder i Norge. Du vil således være dobbeltforsikret i en periode (forsikret i Din Faglige A-kasse og i NAV samtidig).

Når du kommer hjem fra Norge, skal du have tilbagebetalt det kontingent, du indbetalte til os i den periode, du var dobbeltforsikret. 

Til brug for tilbagebetaling af dit kontingent, skal du rekvirere et ”PD U1 dokument” hos NAV. Når du har modtaget dokumentet , skal du indscanne det og uploade det på Min side. Dokumentet sikrer, at du kan få tilbagebetalt dit kontingent i den periode, hvor du har været dobbeltforsikret.

Fast arbejde i Norge

Bliver du ansat i en fast stilling, skal du meldes ud af Din Faglige A-kasse, da du er forsikret i Norge. 

Send os en besked via Min side og oplys os om, fra hvilken dato, du er omfattet af forsikringen i Norge, så kan vi melde dig ud fra den dato.

Læs mere om at arbejde i Norge på Norden.org