Jeg skal på barsel

Er du ledig, skal du huske at melde dig "syg" på jobcenteret, hvis du skal på barsel

Læs siden op

Barselsdagpenge sikrer økonomisk kompensation for det bortfald af indtægt, der opstår, når man udnytter retten til fravær i forbindelse med barsel. 

Ret til barselsdagpenge baserer sig på tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Udbetaling af barselsdagpenge

Du kan ikke få dagpenge fra a-kassen når du er på barsel. Det ændrer dog ikke på, at du skal huske at melde dig "syg" på jobnet.dk når du går fra til barsel. 

Din bopælskommune og Udbetaling Danmark tager efterfølgende stilling til dine muligheder for at få udbetalt barselsdagpenge.

Læs mere om "Barselsorloven: Hvor meget orlov, og hvordan kan den holdes?".

Sådan søger du om barselsdagpenge
  • Hvis du er ledig og får arbejdsløshedsdagpenge fra a-kassen, skal du fortælle os om din barsel senest 8 uger efter fødslen.
  • Når vi har fortalt Udbetaling Danmark om din barsel, får du et brev i din e-Boks med oplysninger om, hvad du skal gøre samt en adgang til at søge om barselsdagpenge. A-kassen kan først oplyse om din barsel på den første dag af din orlov. Du kan ikke søge på forhånd.
  • Du skal søge barselsdagpenge senest 8 uger efter, du har modtaget brevet.

Læs mere om "Ledig på barsel".

Barselsorlov - hvor længe

Normalt vil du kunne gå på barselsorlov 4 uger før, du forventer at føde. Er du ledig og modtager dagpenge fra a-kassen, skal du kontakte os og jobcenteret 4 uger før din termin. 

Jobcentret skal vurdere, om du kan fritages for at deltage i møder på jobcenteret og i a-kassen inden du skal på barsel.

Den dag du går fra til barsel, skal du huske at "sygemelde" dig på jobnet.dk. Vi orienterer Udbetaling Danmark om, at du skal have barselsdagpenge. 

Forældre har samlet set ret til 52 uger med barselsdagpenge. Kontakt Udbetaling Danmark - barsel på telefon 7012 8064 for yderligere oplysninger.

Læs mere om "Barselsorloven: Hvor meget orlov, og hvordan kan den holdes?".

Satsen for barselsdagpenge

Du vil få det samme beløb i barselsdagpenge, som du ville have ret til, hvis du havde været ledig dagpengemodtager.

Når din barsel er slut

Du skal huske at gentilmelde dig som ledig på jobnet.dk når du er raskmeldt. 

Hvis du ikke tilmelder dig, kan du ikke få dagpenge fra a-kassen.