NNF’s a-kasse fusionerer med FAK

Fra 1. januar 2025 har FAK ca. 48.000 medlemmer

Læs siden op

Fødevareforbundet NNF’s a-kasse fusionerer med Din Faglige A-kasse den 1. januar 2025.

Der har i efteråret været afholdt ekstraordinære delegeretmøder i både NNF’s a-kasse og Din Faglige A-kasse – begge steder er beslutningen om en fusion blevet enstemmigt vedtaget.

Lovgivningen på arbejdsløshedsforsikringsområdet, bliver til stadighed mere omfattende og kompliceret. 1. januar 2024 overtager a-kasserne fx en større ekstra opgave fra Jobcentrene, idet ansvaret for indsatsen overfor de ledige medlemmer vil ligge i a-kasserne i de første 3 måneder af medlemmets ledighedsperiode. Det betyder bl.a. en række ændringer i a-kasserne administrative systemer og dermed også en stigning i omkostninger til a-kassernes IT-systemer, som er høje for en lille a-kasse. Med andre ord er det dyrt at være en lille A-kasse.

Derudover deler NNF vores vision, om at være en a-kasse som er stærk, bæredygtig og fagligt forankret.

Ved fusionen bliver Din Faglige A-kasse større – helt konkret får vi ca. 17.000 flere medlemmer, hvilket bl.a. på sigt, vil betyde en reduktion i de samlede IT-omkostninger. Efter fusionen 1. januar 2025 vil Din Faglige A-kasse have ca. 48.000 medlemmer.

Alle medlemmer af a-kassen vil efter en fusion fortsat kunne henvende sig i de samme lokalafdelinger, som de kan i dag og vil i det hele taget kunne komme i kontakt med deres a-kasse på samme måde, som hidtil.

Relateret nyheder