Genåbning af beskæftigelsesindsatsen

Det er bl.a. igen muligt at komme i virksomhedspraktik og job med løntilskud som kræver fysisk fremmøde

Læs siden op

Genåbning af beskæftigelsesindsatsen

Det er på ny muligt for ledige at komme i virksomhedspraktik og job med løntilskud. Til gengæld er reglerne om, hvornår der senest skal gives tilbud og hvornår man som ledigt medlem, senest har ret til tilbuddene, fortsat suspenderet. 

Det er ikke længere muligt, for ledige medlemmer at sige nej tak til et tilbud fra Jobcenteret uden at det har dagpengemæssige konsekvenser. 

De digitale CV og vejledningssamtaler samt rådighedssamtaler vil frem til den 15. maj 2021 fortsat blive afholdt digitalt. Men vi har nu mulighed for at indkalde til en samtale i lokalafdelingen, hvis vi skønner, at det er mest hensigtsmæssigt. Den samme mulighed har Jobcentrene.

Genåbningen af beskæftigelsesindsatsen træder i kraft i dag den 21. april 2021.

Relateret nyheder