Mere fokuseret beskæftigelsesindsats

Ny delaftale vedtaget 24. juni 2022

Læs siden op

Regeringen (Socialdemokratiet), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Bent Bøgsted på vegne af arbejdsfællesskabet af løsgængere (Liselott Blixt, Hans Kristian Skibby, Karina Adsbøl, Marie Krarup og Lise Bech) blev den 24. juni 2022 enige om anden og sidste delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen.

Aftalen medfører bl.a. et forenklet kontaktforløb for dagpengemodtagere, hvor a-kasserne får ansvaret for indsatsen i de første 3 måneders ledighed, en omlægning af en del af indsatsen, der i dag gives som øvrig vejledning og opkvalificering, i retning af ordinære løntimer, ordinær uddannelse og virksomhedsrettede tilbud samt en udvidet mulighed for digitale samtaler. 

Derudover er aftalekredsen enig om, at udgifterne til jobcenterdrift skal nedbringes med 235 mio. kr. fra 2024. Besparelsen følges på vej af forskellige forenklingsforslag, der skal vise vejen til at mindske den administrative byrde, som jobcentrene oplever at bruge meget af deres tid på i dag. 

Størstedelen af indholdet i deltaftalen træder mest sandsynligt først i kraft 1. januar 2024. Men muligheden for digitale samtaler (gælder for samtale nr. 2 og nr. 3) med ledige medlemmer af a-kassen forventes at træde i kraft 1. januar 2023.

Læs mere om delaftalen

Relateret nyheder