Yderligere suspension af dagpengeforbruget

Forbruget er suspenderet frem til udgangen af juni 2021

Læs siden op

Med virkning fra den 14. maj 2021, er perioden med suspension af dagpengeforbruget udvidet med yderligere 2 måneder, så suspensionen også omfatter maj og juni måned 2021.

Dagpengeforbruget for alle dagpengemodtagere vil dermed samlet set være suspenderet i perioden fra den 1. januar til den 30. juni 2021. Forlængelsen omfatter også suspendering af forbrug af supplerende dagpenge i samme perioden.

Ved samme lejlighed er muligheden for afholdelse af digitale samtaler i a-kassen og på Jobcenteret forlænget til den 12. juni 2021.

Relateret nyheder