Værd at vide om feriedagpenge

Feriedagpenge er penge, du optjener via ydelser fra a-kassen, ligesom man optjener feriedage via sit arbejde

Læs siden op

Feriedagpenge

Du optjener dine feriedage løbende. Det gælder både hvis du er lønmodtager eller hvis du modtager dagpenge. Du optjener feriedagpenge på baggrund af udbetalte dagpenge og feriedagpenge fra a-kassen. Du optjener også feriedagpenge, når du får udbetalt barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark.

Hver gang du har fået en udbetaling fra os eller Udbetaling Danmark, bliver dit ferieregnskab opdateret på Min side. Vi udsender ikke optjeningsbreve, så du skal selv holde øje med dit ferieregnskab.

Du bør være opmærksom på, at feriedagpenge er en særlig form for dagpenge. For at få udbetalt feriedagpenge skal du opfylde flere betingelser, du skal blandt andet være dagpengeberettiget på ferietidspunktet. Du optjener ikke et bestemt beløb, som det er tilfældet med feriepenge optjent efter ferieloven. Feriedagpenge er ikke dine ”egne penge” i modsætning til feriegodtgørelse optjent efter ferieloven.

Sådan optjener du feriedagpenge

Du optjener ret til feriedagpenge løbende og månedsvis i ferieåret på baggrund af vores udbetaling af dagpenge, feriedagpenge og din kommunes udbetaling af barselsdagpenge. 

Du optjener 2,08 dag pr. måned i ferieåret, og kan højst optjene ret til 25 dage med feriedagpenge i et ferieår. Ferieåret er fra 1. september til og med 31. august det efterfølgende år.

Det er en betingelse, at du ikke samtidig har optjent ret til feriegodtgørelse eller løn under ferie.

Feriedagene med ret til feriedagpenge kan kun bruges i ferieafholdelsesperioden, som er ferieåret, og de efterfølgende 4 måneder (1. september – 31. december), og kan ikke overføres fra et ferieår til et andet. Hvis du i et helt optjeningsår har fået ydelser, der svarer til maksimale dagpenge, vil du normalt have optjent ret til 25 dage med feriedagpenge.

Betingelser du skal opfylde for at få feriedagpenge
  • Du skal holde ferien i ferieafholdelsesperioden, som er fra den 1. september til den 31. december (16 måneder).
  • Du skal være medlem af en a-kasse.
  • Du må ikke være syg på ferietidspunktet.
  • Du må ikke være tilmeldt en uddannelse på ferietidspunktet.
  • Du skal have ret til dagpenge, hvis du var ledig på ferietidspunktet.
  • Du skal være lønmodtager eller ledigmeldt.
  • Hvis du har optjent ferie med løn eller feriepenge, skal du som hovedregel holde dine egne feriedage før dine dage med feriedagpenge.
  • Holder du ferie i perioden 1. september til 31. december skal du have holdt dine egne feriedage fra både det forudgående og det igangværende ferieår.
Sådan søger du om feriedagpenge

For feriedagpenge til ferie i perioden 1. september 2021 til 31. december 2022 er ansøgningsfristen den 31. januar 2023.

Husk, at du skal have afholdt eller planlagt dine egne dage med feriekort eller løn, før du kan søge om feriedagpenge.

Ansøg om feriedagpenge

Se hvor mange feriedage du har tilbage

Glem ikke Jobcenteret

Er du ledig og har glemt at fortælle Jobcentret, at du holder ferie, kan vi kun udbetale til dig, hvis du har søgt om feriedagpengene før din ferie starter.

Søger du senere, kan vi kun udbetale fra den dag, vi får din ansøgning.

Din feriedagpengesats

Din sats for feriedagpenge er den samme som din dagpengesats, som hovedregel. 

Det vil sige, at du vil få den udbetaling af feriedagpenge, som du ville få i dagpenge. Hvis du ikke modtager dagpenge, får du beregnet en dagpengesats på tidspunktet for din ferie. Det er den sats, du får udbetalt i feriedagpenge.

Skal du holde feriedage op til helligdage?

Hvis du er ledig får udbetalt dagpenge, skal du være særligt opmærksom på feriedage op til helligdage.

Du får således udbetalt dagpenge for helligdage, der ligger på hverdage (søgnehelligdage). For at kunne modtage dagpenge for de dage, skal du være til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er du ikke, når du er på ferie.

Et eksempel (påskeferie)

Du er ledig og vil gerne til Sverige i påsken. Du melder derfor ferie på jobnet.dk og søger om feriedagpenge i 3 dage; mandag, tirsdag og onsdag. De 2 resterende dage er helligdage (Skærtorsdag og Langfredag). 

Fordi du modtager dagpenge for helligdage, der ligger på hverdage, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet de dage. Det gør du ikke, hvis du er i Sverige. 

Det er årsagen til, at du ikke kan få udbetalt dagpenge for de dage. Hvis du vil holde fri/ferie hele ugen, er du nødsaget til at søge om 5 dage med feriedagpenge.

Forskudsferie, hvis du er i arbejde

Du har mulighed for at holde ferie, som du ikke har optjent endnu, hvis din arbejdsgiver godkender det. Det kaldes forskudsferie og kræver en aftale med din arbejdsgiver. 

Forskudsferie modregnes i de feriedage, du optjener efterfølgende eller i din sidste løn, hvis du fratræder inden, at du har fået tilbagebetalt hele forskudsferien. Får du feriepenge, når du holder ferie, beregnes din forskudsferie, som 12,5% af din sædvanlige løn i de sidste 4 uger før ferien.

Vær særligt opmærksom på, at kun kan feriedagpenge, hvis du har optjent ret til det. Vi har ikke mulighed for at udbetale feriedagpenge på forskud.

Er du omfattet af en kollektiv ferielukning?

Hvis du er omfattet af en såkaldt kollektiv ferielukning på din arbejdsplads, kan du i nogle situationer være berettiget til dagpenge under lukningen.

En kollektiv ferielukning i relation til a-kasseloven betyder, at en virksomheden eller en nøje defineret del af en virksomheden (fx en afdeling) holdes helt lukket i en periode, hvor de ansatte er pålagt at holde ferie i overensstemmelse med ferielovens regler.

Læs mere om kollektive ferielukninger