Værd at vide om feriedagpenge

Feriedagpenge er penge, du optjener via ydelser fra a-kassen, ligesom man optjener feriedage via sit arbejde

Læs siden op

Feriedagpenge - hvornår og hvordan?

Optjening af feriedagpenge sker løbende og månedsvis i ferieåret, som løber fra 1. september til 31. august (12 måneder). Dvs., at de feriedage, du optjener den ene måned, kan du holde den efterfølgende måned.

Du kan højst optjene 25 dage med feriedagpenge.

Du kan vælge at spare dagene op, men du skal sørge for at holde dem i afholdelsesperioden, som er fra 1. september til 31. december (16 måneder).

Du kan ikke overføre dage med ret til feriedagpenge fra ét ferieafholdelsesår til et andet.

Optjening af dage med feriedagpenge

Du optjener ret til feriedagpenge, når du får udbetalt dagpenge og feriedagpenge fra a-kassen.

For hver måned optjener du ret til 2,08 dage med feriedagpenge, hvis du som fuldtidsforsikret har fået udbetalt ydelser for 160,33 timer. Som deltidsforsikret skal du have udbetalt ydelser for 130 timer.

Får du ikke udbetalt henholdsvis 160,33 eller 130 timer i en måned, sker der en forholdsmæssig beregning af antal optjente dage med feriedagpenge.

Særligt om Midlertidig Arbejdsfordeling (MAF)

Du optjener også feriedagpenge, hvis du har fået udbetalt supplerende dagpenge fra a-kassen i forbindelse med en Midlertidig Arbejdsfordeling.

Læs mere om de generelle udbetalingsbetingelser neden for.

Udbetaling af feriedagpenge

En udbetaling af feriedagpenge fra a-kassen, forudsætter, at du forinden har holdt din egen optjente ferie. 

Du skal derudover opfylde disse betingelser:

 • Have optjent ret til et antal dage med feriedagpenge
 • Være lønmodtager eller ledig
 • Have ret til dagpenge, hvis du var ledig på ferietidspunktet
 • Hvis du er ledig, skal du oplyse Jobcenteret eller os om ferien – senest på feriens første dag
 • Have bopæl og ophold i Danmark, når du starter ferien (gælder ikke, hvis du er grænsearbejder)

De særlige rådighedsbetingelser skal også være opfyldt - før ferien. Vi kan derfor ikke udbetale feriedagpenge i disse situationer:

 • Når du deltager i uddannelse uden at have ret til dagpenge under uddannelsen
 • Er i gang med at afvikle en effektiv karantæne (fx fra et selvforskyldt arbejdsophør)
 • Hvis du driver selvstændig virksomhed som din hovedbeskæftigelse
 • Er syg
 • Er på barsel
 • Er ansat i et seniorjob
 • Er omfattet af konflikt (strejke/arbejdsnedlæggelse)
Søg om feriedagpenge

Send en ansøgningsblanket, hvis du vil søge om udbetaling af feriedagpenge.

Hvis vi modtager din ansøgning mindst 4 uger før feriens start, kan vi udbetale feriedagpengene 1 uge før feriens første dag. Husk, at sidste frist for at søge, er den 31. januar, efter at ferieafholdelsesperioden er slut.

Når du søger om feriedagpenge, vil du modtage en kvittering fra os. Efterfølgende vil du modtage en udbetalingsspecifikation, hvor du kan se, hvor meget vi har overført til din NemKonto.

Hvis du ikke har ret til feriedagpenge, fx fordi du ikke opfylder betingelserne for en udbetaling på nuværende tidspunkt, vil du modtage et skriftligt begrundet afslag på din ansøgning. Du kan evt. klage over afgørelsen til Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring.

Dit ferieregnskab finder du på Min side. Her har du et overblik over, hvor mange dage med feriedagpenge du har mulighed for at holde, samt, hvor mange du allerede har holdt.

Har du spørgsmål til ferieregnskabet kan du sende os en Besked via Min Side.

Optjening af feriedagpenge

Sker løbende månedsvist og bestemmes af de dagpenge, feriedagpenge og/eller barselsdagpenge du får udbetalt. Modtager du fx fulde dagpenge i en måned (svarende til 160,33 timer), så optjener du 2,08 dage med feriedagpenge.

Hvis du ikke modtager fulde dagpenge i en måned, foretages en forholdsmæssig beregning af dage med feriedagpenge. 

Får du som fuldtidsforsikret fx udbetalt dagpenge for 80,16 timer, optjenes 1,04 dage med feriedagpenge.

Har du fået udbetalt barselsdagpenge, optjener du også ret til feriedagpenge, hvis du ikke i samme periode har optjent ret til løn eller feriegodtgørelse.

Hold din egen ferie først

Har du optjent feriedage fra en arbejdsgiver, skal de være holdt inden du kan få udbetalt feriedagpenge.

Antallet af dage med ret til feriedagpenge opgøres på det tidspunkt, hvor vi kan udbetale dine feriedagpenge. Først på det tidspunkt kan vi oplyse præcist, hvor mange dage med feriedagpenge, du har optjent.

Det kan fx betyde, at hvis du søger om feriedagpenge 4 uger før din ferie og får udbetalt dagpenge, inden vi udbetaler dine feriedagpenge, kan du have optjent flere dage med feriedagpenge end på ansøgningstidspunktet.

Egen ferie - optjening mv.

Du optjener 2,08 dage pr. måned, når du er i fuldtidsarbejde som lønmodtager.

Selvom du måtte have flere ansættelsesforhold, så skal du kun afholde det antal feriedage du maksimalt kan optjenes efter ferieloven, dvs. 2,08 dag pr. måned. 

Holder du fx ferie i december 2021, skal du kun have holdt de 3 * 2,08 = 6,24 feriedage du har optjent hos din arbejdsgiver i september, oktober og november 2021, før du kan få udbetalt feriedagpenge fra a-kassen.

Hvis du har ferie, som er overført fra et tidligere ferieår, skal denne også være holdt, før du kan få feriedagpenge. 

Nyuddannet uden forsørgerpligt

Modtager du dagpenge med 71,5%-satsen, fordi du er nyuddannet og ikke er forsørger for et barn, optjener du kun 1,81 feriedage pr. måned når du modtager fulde dagpenge i den pågældende måned. 

Til gengæld vil du få udbetalt feriedagpenge med en sats på 82% af dagpengemaksimum, hvilket er højere end satsen for nyuddannede ikke forsørgere.

Ferie på forskud - hvis du er ansat hos en arbejdsgiver

Du har mulighed for at holde ferie, som du ikke har optjent endnu, hvis din arbejdsgiver godkender det. Det kaldes forskudsferie og kræver en aftale med din arbejdsgiver. 

Forskudsferie modregnes i de feriedage, du optjener efterfølgende eller i din sidste løn, hvis du fratræder inden, at du har fået tilbagebetalt hele forskudsferien.

Får du feriepenge, når du holder ferie, beregnes din forskudsferie, som 12,5% af din sædvanlige løn i de sidste 4 uger før ferien.

Vær opmærksom på, at du kun kan få udbetalt feriedagpenge, hvis du har optjent ret til det. Du kan således ikke få udbetalt feriedagpenge fra a-kassen på forskud.

Giv Jobcenteret besked

Hvis du er ledig på ferietidspunktet, skal du give jobcenteret besked om din ferie. Det gør du på jobnet.dk. Du skal registrere ferien senest 14 dage før feriens første dag. 

Vi får direkte besked om ferien fra jobcentret.

Hvis der er mindre end 14 dage til din ferie starter, kan du ikke selv registrere ferien på jobnet.dk. 

Du skal i stedet kontakte dit jobcenter telefonisk og ligeledes huske at orientere os om ferien. Du har i denne situation fortsat pligt til at deltage i møder og aktiviteter som jobcentret eller vi måtte indkalde dig til i din ferie.

Din feriedagpengesats

Du får den samme sats, som hvis du var ledig og modtog dagpenge. Det gælder dog kun, hvis du har en gældende dagpengeperiode.

Har du ikke en gældende dagpengeperiode får du 82% af den maksimale dagpengesats. Det svarer til 15.868 kr. for fuldtidsforsikrede (2022-tal).

Kollektive ferielukninger

Er man som a-kassemedlem omfattet af en ferielukning på sin arbejdsplads, kan man i nogle situationer, få dagpenge under ferielukningen.

Ved kollektiv ferielukning i relation til lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., er der tale om at en hel virksomhed eller en nøje defineret del af en virksomhed (fx en afdeling på en bestemt produktionsenhed) holdes helt lukket i en periode, hvor de ansatte er pålagt at holde ferie i overensstemmelse med ferielovens regler.

Læs mere om kollektive ferielukninger