Tvungen ferielukning på arbejdspladsen

Hvor du som ansat har pligt til at holde ferie

Læs siden op

Krav på betalt ferie

Hvis arbejdspladsen holder kollektivt ferielukket skal arbejdsgiveren, som udgangspunkt sikre sig at de ansatte har feriepenge til brug under ferielukningen. Den del afhænger dog helt af, hvor mange dages ferie man som ansat har optjent og i hvilket omfang, arbejdsgiveren i henhold til diverse aftaler/overenskomster har mulighed for at bestemme over ferien.

Hvis arbejdsgiveren ikke har/havde mulighed for at tage højde for det, så har den ansatte krav på at få løn under ferien. I den situation beregnes lønnen ud fra den sædvanlige løn i de seneste 4 uger før ferielukningen.

Hvis man har været ansat i hele det foregående ferieår og frem til tidspunktet for den kollektive ferielukning, men man har endnu ikke optjent ret til betalt ferie i henhold til ferieloven (fx grundet barsel, tabt arbejdsfortjeneste eller lign.), skal arbejdsgiveren give ferie på forskud.

Kontakt evt. din lokalafdeling, hvis du medlem af en af fagforeningerne.

Maks. 5 ugers kollektiv ferielukning

Man kan maks. optjene 5 ugers ferie i et ferieår. Derfor kan arbejdsgiveren maksimalt holde ferielukket i 5 uger pr. ferieår.

Hvis kravet fra arbejdsgiveren er, at der holdes ferielukket i samlet set 3 uger (fx sommerferien) så kan det kun ske i hovedferieperioden, da man som ansat har krav på at holde 3 ugers sammenhængende ferie i denne periode. Men det er vigtigt at være opmærksom på, at det er arbejdsgiverens ansvar at sikre sig, at man som ansat har holdt 4 ugers ferie inden ferieåret udløber den 31. august. Det er derfor ikke muligt for arbejdsgiveren at holde 3 ugers kollektiv lukket i september, selvom september også anses for en del af hovedferieperioden.

Uanset om der er tale om ”almindelig” ferie eller kollektiv ferielukning, så skal ferie varsles efter varslingsreglerne i ferieloven. Det vil sige, at 3 ugers ferielukning i hovedferieperioden skal varsles med 3 måneder og øvrig ferie skal varsles med 1 måned.

Dagpenge ved kollektiv ferielukning

For at kunne modtage dagpenge under en kollektiv ferielukning skal man opfylde følgende betingelser:

  • Man skal være pålagt at holde ferie som følge af ferielukningen
  • Man skal have holdt sin ferie med løn, feriegodtgørelse og/eller feriedagpenge
  • Man skal være tilmeldt på Jobnet.dk (Jobcenteret) som ledig dagpengemodtager på fuld tid
  • Man skal opfylde de øvrige betingelser for dagpenge (anciennitet, indkomstkrav mv.)