Nyudlært / nyuddannet - krav til dagpenge

Læs om dine muligheder for at få dagpenge

Læs siden op

Er du medlem af a-kassen?

Så skal du huske, at skifte status til dimittend inden der er gået 2 uger fra du afsluttede uddannelsen.

Er du ikke medlem af a-kassen?

Så skal du udfylde en ansøgning om optagelse inden der er gået 2 uger fra du afsluttede uddannelsen.

Minimumsrettigheder som dimittend

En optagelse (eller et statusskift) som dimittend betyder, at du har ret til dagpenge i 1 år inden for 2 år. Du er samtidigt sikret en fast dimittendsats.

Hvis du har haft arbejde efter at du afsluttede din uddannelse, kan du måske benytte den særlige "sammenlægningsregel", som kan give ret til dagpenge i 2 år i stedet for 1 år og evt. også en højere sats. Læs mere om reglen neden for.

Er du ledig efter endt uddannelse?

Så bør du se denne vejledningvideo

2 ugers reglen og karensmåneden

Hvis du ikke er medlem af FAK

Så skal du optages med dimittendrettigheder. Vi skal modtage din ansøgning inden for 2 uger regnet fra den dag, hvor du officielt afsluttede din uddannelse. Hvis du kommer for sent, kan du ikke gøre brug af de særlige dimittendrettigheder.

Der er en obligatorisk karensmåned, som betyder, at du først får udbetalt dagpenge en måned efter, at du afslutter din uddannelse.

Hvis du er medlem af FAK

Så skal du skifte medlemsstatus. Det gælder uanset om du er ledig, går i arbejde eller skal læse videre. Du har 2 uger til at skifte status og dermed gøre brug af dine dimittendrettigheder.

Hvis du har været medlem af a-kassen i mindst 1 år inden du afsluttede din uddannelse, så bortfalder den særlige karensmåned.

Hvornår er du færdiguddannet?

Du har gennemført din uddannelse og kan optages i a-kassen som nyuddannet/dimittend:

  • Den dag, hvor din uddannelsesaftale slutter
  • Den dag, hvor den sidste karakter er givet/din eksamen er bestået
  • Den dag (udstedelsesdatoen), hvor du får et eksamensbevis

Husk at sende os din ansøgning om optagelse senest 2 uger efter ovennævnte tidspunkt.

Har du været voksenlærling?

Har din arbejdsgiver har fået tilskud til din løn, så skal du søge om optagelse som nyuddannet med dimittendrettigheder. Det er vigtigt, da du ellers ikke har ret til dagpenge, hvis du bliver ledig. Vi skal have din ansøgning senest 2 uger efter du afsluttede din uddannelse.

Årsagen til, at det er vigtigt at du sender ansøgningen inden for den nævnte frist er, at den løn du har fået udbetalt anses for "støttet arbejde" i arbejdsløshedslovens forstand. Det betyder desværre, at din indkomst/dine arbejdstimer ikke kan bruges, når vi skal tage stilling til din ret til dagpenge.

OBS! Er du allerede medlem af a-kassen, så husk at skifte medlemsstatus inden for de første 2 uger efter du afsluttede uddannelsen.

Meld dig ledig og udfyld en ledighedserklæring

Hvis du ikke har fået arbejde skal du melde dig ledig på jobnet.dk. Og efterfølgende skal du huske at sende os en ansøgning om dagpenge.

Når du har tilmeldt dig på jobnet.dk, vil du inden for 14 dage blive indkaldt til en obligatorisk (du har mødepligt) samtale i din lokalafdeling.

Husk, at du står til rådighed for det danske arbejdsmarked når du er ledig - det betyder blandt andet, du skal søge mindst 2 stillinger pr. uge. De søgte stillinger, skal du registrere i Jobloggen på jobnet.dk.

Henvisning til rimeligt arbejde

Det at stå til rådighed for arbejdsmarkedet betyder også, at du skal kunne henvises til rimeligt arbejde. Både vi og Jobcenteret kan henvise dig til rimeligt arbejde.

Hvis du afslår et henvist arbejde, vil du miste dine dagpenge i 3 uger. Hvis du afslår et henvist arbejde to gange, vil du blive udelukket fra at modtage dagpenge.

Sprogkravet og tilknytningskravet

Hvis du vælger at benytte dig af dine dimittendrettigheder, skal du bestået "Prøve i Dansk 2", jf. lov om danskuddannelse til voksne udlændinge eller tilsvarende danskprøve.

Alternativt kan du opfylde sprogkravet, ved at have gennemført 6. klassetrin i folkeskolen og/eller en tilsvarende dansk friskole eller dansk privat grundskole.

Når du melder dig ledig og sender os en ledighedserklæring, vil du på tro og love skulle oplyse os om, hvorvidt du opfydler sprogkravet. Hvis ikke du opfylder kravet, kan du ikke få udbetalt dagpenge. Der dog en undtagelse, og det handler om det såkaldte tilknytningskrav - hvis du i stedet opfylder det, kan du godt få udbetalt dagpenge.

Tilknytningskravet

For at opfylde tilknytningskravet, skal du have fået indberettet mindst 600 løntimer til indkomstregisteret i løbet af 12 måneder indenfor en 24 måneders periode.

Løntimerne behøves ikke at være udført i 12 sammenhængende måneder, og der er heller ikke et krav om, at du skal have været medlem af a-kassen i perioden. Men det er til gengæld et krav, at der er indberettet løntimer i alle de 12 måneder.

Udover danske løntimer, kan løntimer fra et andet EØS-land, Schweiz eller Storbritannien også medregnes. Det forudsætter dog, at den sidste løntime er optjent i Danmark og at mindst 150 af de 600 løntimer er udført i Danmark.

Hvis du ikke opfylder sprogkravet eller tilknytningskravet, kan du ikke få udbetalt dagpenge. 

Men, hvis du har haft arbejde efter du blev færdig med din uddannelse, kan vi måske kombinere dine løntimer med din uddannelse, så du på den måde kan opnå ret til dagpenge. Det kaldes sammenlægningsreglen den kan du læse mere om her på siden.

Den særlige "Danmarksregel"

For at opnå ret til dagpenge som nyuddannet, skal du have bopæl og ophold i Danmark lige før uddannelsens start og igen inden for 2 uger efter uddannelsen afsluttes. 

Det er ikke nødvendigt at have bopæl og ophold i Danmark under selve uddannelsen, men det er et krav, at man senest 2 uger efter uddannelsens afslutning opfylder begge betingelser.

Dagpengeperiodens længde

Du kan få dagpenge som dimittend i 1 år inden for 2 år. 

Hvis du opbruger din dagpengeret, dvs. har fået udbetalt dagpenge i 1 år, kan du måske forælnge din dagpengeret, hvis du har fået indberettet løntimer til indkomstregisteret. Din dagpengeret kan forlænges med maks. 1 år - det svarer til 962 timer.

Den særlige sammenlægningsregel

Hvis du har haft arbejde efter du afsluttede din uddannelse, kan du måske benytte ovennævte regel, som i givet fald giver dig mulighed for at få dagpenge i 2 år inden for 3 år - med en højere dagpengesats end den normale dimittendsats.

Læs mere om sammenlægningsreglen neden for.

Sammenlægningsreglen

Sammenlægningsreglen betyder, at du som nyuddannet får mulighed for at lægge måneder med uddannelse sammen med måneder med arbejde.

På den måde bliver du dagpengeberettiget som lønmodtager og kan få dagpenge i 2 år i stedet for 1 år - du kan også få beregnet en anden dagpengesats end den, der gælder for dimittender.

Helt konkret vil 1 måned med uddannelse kunne sidestilles med 21.936 kr. pr. måned, hvis du skal opfylde et indkomstkrav, og 160,33 løntimer, hvis du skal opfylde et beskæftigelseskrav.

For at kunne gøre brug af sammenlægningsreglen skal følgende betingelser alle være opfyldt:

  • Du skal have bestået en uddannelse, der giver dig ret til dagpenge som dimittend.
  • De måneder med uddannelse, der skal medregnes, skal ligge i en periode, hvor du har været medlem af a-kassen
  • Du skal have udført arbejde efter endt uddannelse.
  • Dit lønarbejde skal være indberettet, før a-kassen kan beregne dine dagpenge.
  • Du må ikke efter endt uddannelse have modtaget dagpenge som dimittend.

Det betyder reglen for dig

Hvis du kan - og vil - gøre brug af sammenlægningsreglen, kan du ikke få den faste dagpengesats for nyuddannede.

I stedet beregner vi din dagpengesats på baggrund af de 12 bedste måneder med indtægt fra beskæftigelse, du har haft, mens du har været medlem af en a-kasse indenfor de seneste 24 måneder. Her tæller uddannelsen ikke med som en indtægt.

Hvis din løn fra beskæftigelse ellers har været høj nok, får du derfor mulighed for at få beregnet en højere dagpengesats end den faste sats for dimittender.

Samtidig bliver du indplaceret som lønmodtager og har dagpengeret i 2 år (i modsætning til 1 år som dimittend).

Desuden vil din dagpengesats ikke blive sat ned efter 3 måneders ledighed, som den bliver det for dimittender uden forsørgepligt.

Dimittendsatserne i 2024 - nyudlært / nyuuddannet

Din sats vil afhænge af, hvor gammel du er og om du er forsøger - dvs. har børn under 18 år.

Dimittender med forsørgerpligt kan få udbetalt 16.694 kr. pr. måned før skat.

Dimittender uden forsørgerpligt kan få udbetalt 14.557 kr. pr. måned før skat.

Dimittender under 30 år uden forsørgerpligt kan få udbetalt 10.011 kr. pr. måned før skat.

Dimittender fyldt 30 år uden forsørgerpligt med mere end 3 måneders dagpengeforbrug kan få udbetalt 12.645 kr. pr. måned før skat.

Se samlet oversigt over dagpengesatser mv.

Beregning af en ny dagpengesats i 2024

Benytter du dimittendreglerne når du afslutter din uddannelse - og har du fået udbetalt dagpenge med dimittendsatsen, så kan du når der er gået 6 måneder siden du afsluttede uddannelsen, få beregnet en ny dagpengesats.

Forudsætningen er dog, at du har haft min. 3 måneders arbejde i perioden. Dvs. der skal være indberettet lønindkomst til indkomsregisteret i perioden efter du afsluttede din uddannelse.

Hvis du i gennemsnit har tjent mindst 24.588 kr. inkl. 8% arbejdsmarkedsbidrag pr. måned, vil du som udgangspunkt have ret til den maksimale dagpengesats, som er 20.359 kr. pr. måned før skat (2024-tal).

Den nye sats vil være gældende den 1. i måneden efter 6 måneders perioden er opfyldt eller måneden efter den senest anvendte lønindberetning (afhængigt af hvad der kommer først).