Nyuddannet - dimittendrettigheder

Du har mulighed for at få særlige rettigheder i a-kassen

Læs siden op

Er du medlem af a-kassen i forvejen?

Så skal du sørge for at skifte medlemsstatus. Det gælder uanset om du er ledig, går i arbejde eller skal læse videre.

Du har 2 uger til at skifte medlemsstatus (gøre brug af dine dimittendrettigheder).

Er du ikke medlem af a-kassen?

Så skal du søge om optagelse med dimittendrettigheder. Vi skal have modtaget din ansøgning om optagelse inden for 2 uger, regnet fra den dag, hvor du afsluttede din uddannelse.

Hvis du indsender din ansøgning for sent kan vi ikke optage dig i a-kassen med dimittendrettigheder.

Valg af dimittendrettigheder

Dimittendrettigheder i a-kassen giver dig mulighed for at få dagpenge i 2 år inden for 3 år, hvis du er ledig og tilmeldt på Jobnet.dk. Dimittendrettighederne sikrer dig også en fast dimittendsats, som bestemmes af om du har forsørgerpligt eller ej.

Hvis du har været medlem af a-kassen i mindst 1 år inden du afsluttede din uddannelse, kan vi udbetale dagpenge til dig, fra den første dag, hvor du er ledig. Hvis du ikke har været medlem af a-kassen i forvejen, kan du modtage dagpenge efter 1 måned.

Glem ikke 2 ugers fristen

Er du allerede medlem af a-kassen, skal du huske at skifte medlemsstatus når du afslutter din uddannelse. Skift af status skal ske inden der er gået 2 uger fra den dato, hvor du afsluttede din uddannelse.

Benyt erklæringen "Ja tak til dimittendrettigheder".

Vær opmærksom på, at din uddannelse er afsluttet, når studieaktiviteten er ophørt, alle karakterer er givet, og eksamen er bestået. Hvis eksamensbeviset først udstedes på et senere tidspunkt, er datoen på beviset lig med datoen for uddannelsens afslutning, forudsat at der ikke er gået mere end maks. 2 måneder siden du afsluttede uddannelsen.

Har du været voksenlærling?

Hvis din arbejdsgiver har modtaget tilskud til din løn, skal du sørge for at afslutte uddannelsen og søge om optagelse som nyuddannet med dimittendrettigheder. Det er meget vigtigt, da du ellers ikke vil have ret til dagpenge, hvis du bliver ledig.

Hvis din arbejdsgiver har modtaget tilskud til din løn, er der tale om såkaldt "støttet arbejde". Og vi kan som a-kasse ikke give dig en dagpengeret eller sats på baggrund af "støttet arbejde". 

Ikke medlem af a-kassen i forvejen: optagelse med dimittendrettigheder

Allerede medlem af a-kassen: skift medlemsstatus

Husk 2 ugers reglen!

Meld dig ledig

Hvis du ikke har fået arbejde endnu kan du melde dig på jobnet.dk og efterfølgende indsende en ledighedserklæring til os.

Du vil hurtigst muligt efter din tilmelding på jobnet.dk, blive indkaldt til en CV og vejledningssamtale i din lokalafdeling - en samtale du har pligt til at deltage i.

Du skal være særligt opmærksom på din rådighedsforpligtelse, som gælder i hele din ledighedsperiode. Rådighedsforpligtelsen betyder blandt andet, at du er aktivt jobsøgende og logger mindst 2 søgte stillinger pr. uge i din Joblog.

Henvisning til rimeligt arbejde

Det at stå til rådighed for arbejdsmarkedet betyder også, at du skal kunne henvises til rimeligt arbejde. Både a-kassen og Jobcenteret kan henvise dig til rimeligt arbejde.

Hvis du afslår et henvist arbejde, vil du miste dagpenge i 3 uger. Anden gang, hvor du måtte afslå et henvist arbejde, vil du blive udelukket fra at modtage dagpenge indtil du har haft arbejde i mindst 300 løntimer indenfor 3 måneder.

Højere dagpengesats efter 6 måneder

Hvis du får arbejde efter du afslutter din uddannelse, kan du, hvis du er ledig, som udgangspunkt få beregnet en ny dagpengesats.

Der skal være gået 6 måneder fra den dato, hvor du afsluttede din uddannelse og der skal være indberettet mindst 320 løntimer i perioden. Det svarer til, at du minimum har fået løn for 24,67 timer pr. uge. Din månedsløn i perioden skal udgøre mindst 23.800 kr. (2023-tal), hvis du skal have ret til den maksimale dagpengesats.

Vi medregner den samlede indtægt og dividerer beløbet med det antal måneder hvor der er indberettet indkomst. Din nye dagpengesats beregnes således på baggrund af din gennemsnitlige indkomst i alle måneder med indkomst efter du afsluttede din uddannelse.