Dagpenge- og efterlønssatser i 2024

Satserne er gældende fra 1. januar 2024

Læs siden op

Dagpengesatser

Fuldtidsforsikret

Deltidsforsikret

Maks. dagpengesats

20.359 kr. pr. måned

13.573 kr. pr. måned

Dimittender med forsørgerpligt

16.694 kr. pr. måned

11.130 kr. pr. måned

Dimittender uden forsørgerpligt

14.557 kr. pr. måned

9.705 kr. pr. måned

Dimittender u. 30 år u. forsørgerpligt

10.011 kr. pr. måned

6.674 kr. pr. måned

Dimittender fyldt 30 år u. forsørgerpligt med mere end 481 timers dagpengeforbrug

12.645 kr. pr. måned

8.430 kr. pr. måned


Dagpengesatser

med beskæftigelsestillæg

Fuldtidsforsikret

Deltidsforsikret

Maks. dagpengesats

24.199 kr. pr. måned

16.133 kr. pr. måned


Dagpengesatser

under uddannelsesløft

Fuldtidsforsikrede

Deltidsforsikrede

110% sats

22.395 kr. pr. måned

14.930 kr. pr. måned

80% sats

16.287 kr. pr. måned

10.858 kr. pr. måned


Dagpenge

unge under 25 år uden en uddannelse

Fuldtidsforsikret

Deltidsforsikret

Dagpenge

10.180 kr. pr. måned

6.787 kr. pr. måned


Efterlønssatser

Fuldtidsforsikrede

Deltidsforsikrede

100% sats

20.359 kr. pr. måned

13.573 kr. pr. måned

91% sats

18.527 kr. pr. måned

12.351 kr. pr. måned


Indkomstravet (optjening af DP)

Fuldtidsforsikret

Deltidsforsikret


263.232 kr.

175.488 kr.


Indkomstloftet (optjening af DP)

Fuldtidsforsikret

Deltidsforsikret


21.936 kr. pr. måned

14.624 kr. pr. måned


Arbejdsgivergodtgørelse

1 hel G-dag

1/2 halv G-dag


940 kr. pr. dag

470 kr. pr. dag


A-kassens omregningssats

Den lave sats

Den høje sats


136,81 kr.

277,76 kr.


Beløbsgrænse ved selvstændig bibeskæftigelse i efterlønsperioden

89.976 kr. pr. regnskabsår


Bundfradrag - fradrag i efterlønnen for pension

17.900 kr.

Lempeligt fradrag ved arbejde i efterlønsperioden

43.628 kr.


Skattefri præmier

Fuldtidsforsikrede

Deltidsforsikrede

481 løntimer = 1 præmie

14.658 kr. pr. præmie portion 

9.773 kr. pr. præmie portion