Udbetalingsperioder 2024

Husk at sende dit ydelseskort rettidigt

Læs siden op

Udbetalingsperioder i 2024

Send dit ydelseskort den 4. sidste hverdag i måneden. Se den præcise dato i skemaet neden for.

Vær særligt opmærksom på, at såfremt du ikke sender kortet inden der er gået 1 måned og 10 dage efter udbetalingsperioden udløb, så mister du retten til ydelser i den pågælende måned. 

Du skal udfylde kortet for hele måneden. Det kan betyde, at du skal gætte i et par dage. Når vi i den efterfølgende måned sammenholder dine oplysninger med de oplysninger vi modtaget fra din arbejdsgiver, foretager vi en efterregulering. Den kan betyde, at du enten skal have flere dagpenge udbetalt, eller at du skal tilbagebetale nogle af de dagpenge du har modtaget.

Udfyld dit dagpengekort

Dagpengeperiode:

Send dit kort:

Januar 2024

24. januar 2024

Februar 2024

22. februar 2024

Marts 2024

20. marts 2024

April 2024

23. april 2024

Maj 2024

24. maj 2024

Juni 2024

21. juni 2024

Juli 2024

24. juli 2024

August 2024

23. august 2024

September 2024

23. september 2024

Oktober 2024

24. oktober 2024

November 2024

22. november 2024

December 2024

Dato følger