Skattefri præmie

Opfylder udskydelsesreglen og/eller 2 års reglen optjener du ved fortsat arbejde skattefri præmier

Læs siden op

Hvad er skattefri præmier?

Når du får dit efterlønsbevis, kan du gå direkte på efterløn, hvis du i øvrigt opfylder betingelserne. 

Hvis du venter eller helt undlader at benytte dig af muligheden, har du, når du opfylder udskydelsesreglen, som udgangspunkt mulighed for at optjene skattefri præmier. Hvornår du kan begynde at optjene skattefri præmier afhænger af din fødselsdato samt hvor mange arbejdstimer du har haft. 

Find din fødselsdato neden for - og læs mere om betingelserne.

2 års reglen

Hvis du ikke går på efterløn eller venter med det til der er gået mindst 2 år regnet fra datoen på dit efterlønsbevis (der skal være indberettet mindst 3.120 timer i perioden) få efterløn med den højeste sats. Du har også mulighed for at at fortsætte med at optjene skattefri præmier, hvis du arbejder i hele eller en del af din efterlønsperiode.

På efterløn før 2 års reglen er opfyldt

Du skal være særligt opmærksom på, at hvis du vælger at gå på efterløn i den "mellemliggende periode", dvs. fra den dag, hvor du opfylder udskydelsesreglen, men før du opfylder 2-års reglen, så mister du muligheden for at kunne fortsætte med at optjene skattefri præmier ved evt. arbejde i hele eller en del af efterlønsperioden. Så vent i givet fald med at gå på efterløn til du opfylder 2 års reglen. 

Født før 1. januar 1956

Ret til efterløn: 60-62 år

Du skal udskyde din efterløn i mindst 2 år og have fået indberettet mindst 3.120 arbejdstimer til indkomstregisteret før du begynder at optjene skattefri præmier. Hvis du er deltidsforsikret er det 2.496 arbejdstimer.

Hvis du fortsat arbejder, optjener du 1 skattefri præmie hver gang du har fået indberettet 481 arbejdstimer til indkomstregisteret. Du kan maks. optjene 12 skattefri præmier ved arbejde på hel- eller deltid i efterlønsperioden.

I 2022 udgør 1 skattefri præmie 13.933 kr. 

Vi opgør automatisk dine timer og udbetaler de skattefri præmier når du har ret til folkepension.

Født 1. januar 1956 til 30. juni 1956

Ret til efterløn: 62½ år

Du skal udskyde din efterløn i mindst 18 mdr. (1½ år) og have fået indberettet mindst 2.340 arbejdstimer til indkomstregisteret før du begynder at optjene skattefri præmier. Hvis du er deltidsforsikret er det 1.872 arbejdstimer.

Efter du opfylder udskydelsesreglen, vil du få ret til 1 skattefri præmie for hver gang du herefter har haft 481 arbejdstimer. Du kan maks. optjene 12 skattefri præmier i efterlønsperioden.

Hvis du venter min. 2 år (2-års reglen) før du går på efterløn og perioden har fået indberettet 3.120 arbejdstimer som fuldtidsforsikret / 2.496 som deltidsforsikret, kan du ved fortsat arbejde i hele eller en del af efterlønsperioden, fortsætte med at optjene skattefri præmier.

I 2022 udgør 1 skattefri præmie 13.933 kr. 

Vi opgør automatisk dine timer og udbetaler de skattefri præmier når du har ret til folkepension.

Født 1. juli 1956 til 31. december 1958

Ret til efterløn: 63 år

Du skal udskyde din efterløn i mindst 12 mdr. (1 år) og have fået indberettet mindst 1.560 arbejdstimer til indkomstregisteret før du begynder at optjene skattefri præmier. Hvis du er deltidsforsikret er det 1.248 arbejdstimer.

Efter du opfylder udskydelsesreglen, vil du få ret til 1 skattefri præmie for hver gang du herefter har haft 481 arbejdstimer. Du kan maks. optjene 12 skattefri præmier i efterlønsperioden.

Hvis du venter min. 2 år (2-års reglen) før du går på efterløn og perioden har fået indberettet 3.120 arbejdstimer som fuldtidsforsikret / 2.496 som deltidsforsikret, kan du ved fortsat arbejde i hele eller en del af efterlønsperioden, fortsætte med at optjene skattefri præmier.

I 2022 udgør 1 skattefri præmie 13.933 kr. 

Vi opgør automatisk dine timer og udbetaler de skattefri præmier når du har ret til folkepension.

Født 1. januar 1959 til 30. juni 1959

Ret til efterløn: 63½ år

Du skal udskyde din efterløn i mindst 6 mdr. (½ år) og have fået indberettet mindst 780 arbejdstimer til indkomstregisteret før du begynder at optjene skattefri præmier. Hvis du er deltidsforsikret er det 624 arbejdstimer.

Efter du opfylder udskydelsesreglen, vil du få ret til 1 skattefri præmie for hver gang du herefter har haft 481 arbejdstimer. Du kan maks. optjene 12 skattefri præmier.

Hvis du venter min. 2 år (2-års reglen) før du går på efterløn og perioden har fået indberettet 3.120 arbejdstimer som fuldtidsforsikret / 2.496 som deltidsforsikret, kan du ved fortsat arbejde i hele eller en del af efterlønsperioden, fortsætte med at optjene skattefri præmier.

I 2022 udgør 1 skattefri præmie 13.933 kr. 

Vi opgør automatisk dine timer og udbetaler de skattefri præmier når du har ret til folkepension.

Født efter 1. juli 1959

Ret til efterløn: Fra og med 64 år

Du behøver ikke udskyde din efterløn.

Du vil du få ret til 1 skattefri præmie for hver gang du har fået indberettet 481 arbejdstimer til indkomstregisteret, efter du har fået dit efterlønsbevis. Du kan maks. optjene 12 skattefri præmier i efterlønsperioden.

I 2022 udgør 1 skattefri præmie 13.933 kr. 

Vi opgør automatisk dine timer og udbetaler de skattefri præmier når du har ret til folkepension.