Du skal stå til rådighed

Du skal være aktivt jobsøgende og opfylde de krav, som er fastsat i dagpengereglerne

Læs siden op

Det koster dagpenge, hvis du ikke står til rådighed

Hvis du er ledig og ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet, kan du få pålagt et såkaldt arbejdskrav.

Så husk, at du har pligt til at være aktivt jobsøgende og at du pligt til at deltage i de samtaler vi og Jobcenteret indkalder dig til. Nogle af disse samtaler har du pligt til selv at booke. Hvis du får formidlet et konkret job, du kan bestride, kan du ikke afvise det, uden at det har konsekvenser for din dagpengeret.

Arbejdskravet indebærer, at du skal vise at du kan og vil arbejde og at du rent faktisk har gjort det. Arbejdskravet skal være opfyldt, inden du igen kan få dagpenge. For at opfylde arbejdskravet skal du:

  • Som fuldtidsforsikret have fået indberettet 300 løntimer til Indkomstregistret i en sammenhængende periode, der dækker 3 måneder ved månedsindberetninger, eller 276 løntimer i en sammenhængende periode, der dækker 12 uger ved uge- eller 14-dages-indberetninger
  • Som deltidsforsikret have fået indberettet 150 løntimer til Indkomstregistret i en sammenhængende periode, der dækker 3 måneder ved månedsindberetninger, eller 138 løntimer inden for en sammenhængende periode, der dækker 12 uger ved uge- eller 14-dages-indberetninger.

Arbejdet skal være på udbudt på almindelige løn- og arbejdsvilkår og uden offentligt tilskud til din løn.

Er der både indberettet løn månedsvis og uge- eller 14-dagesvis, er den seneste indberetning afgørende for, hvilket løntimekrav du skal er skal opfylde. Løntimekravet gælder for den forsikringsstatus, du har på det tidspunkt, hvor du søger om dagpenge igen.

Det er desuden muligt at opfylde arbejdskravet med en samlet indtægt opgjort som A- og B-indkomst samt overskud ved selvstændig virksomhed, der i et indkomstår udgør mindst 263.232 kr.  for fuldtidsforsikrede. Beløbet er gældende i 2024.

Du må ikke have fået dagpenge i det pågældende indkomstår. Det er kun indkomstår, der er afsluttet efter det tidspunkt, hvor der er truffet om arbejdskrav, du kan bruge.

At "stå til rådighed for arbejdsmarkedet" betyder, at du kan og vil arbejde

Du skal være aktivt jobsøgende og opfylde de krav, som er fastsat i dagpengereglerne. 

Rådighedsforpligtelser indebærer, at du:

  • Bor og opholder dig i Danmark
  • Er tilmeldt på jobnet.dk og har et aktivt søgbart CV på Jobnet.dk
  • Møder op til de samtaler, du indkaldes til i a-kassen og på Jobcenteret
  • Du skal kunne overtage rimeligt arbejde med 1 dags varsel (rimeligt arbejde omfatter alt arbejde, som du kan varetage)
  • Du skal være aktivt arbejdssøgende og hver uge registrerer din jobsøgning i Joblogger på jobnet.dk. Det betyder bl.a. at du skal uploade eksempler på de ansøgning du sender
  • Søger konkrete stillinger, som du er henvist til af os, Jobcenteret eller en anden aktør
  • Ikke udelukkende søger sæsonarbejde, job hos 1 bestemt arbejdsgiver eller kun søger job i udlandet
  • Hvis du har en uddannelse eller erhvervserfaring inden for et bestemt fagligt område, skal søge arbejde inden for dette område. 

Hvis du ikke overholder ovennævnte betingelser vil det kunne få dagpengemæssige konsekvenser for dig. Du vil kunne miste din ret til dagpenge i en kortere eller længere periode.

Se denne vejledningsvideo om det at stå til rådighed for arbejdsmarkedet