Mindre intensiv indsats

Kan være en mulighed, hvis der er mindre end 6 uger til du skal afmeldes på Jobcenteret

Læs siden op

Er der mindre end 6 uger til, du starter i nyt job eller går på barsel, så kan du med fordel kontakte dit lokale Jobcenter og forhøre dig om muligheden for, at blive omfattet af "mindre intensiv indsats". 

Det er Jobcenteret der afgør om du opfylder betingelserne. Læs mere om disse neden for.

Hvad betyder mindre intensiv indsats?

Når du er omfattet af en ”mindre intensiv indsats”, betyder det, at du bliver fritaget for nogle af kravene til at være aktiv jobsøgende – fx at du ikke er forpligtet til at deltage i samtaler med a-kassen og jobcentret eller søge job. Disse krav skal du normalt opfylde for at få udbetalt dagpenge. Du kan dog stadig blive henvist til relevant arbejde af jobcentret, hvis de finder et job, der kan varetages i perioden.

Husk at melde afbud til møder

Hvis du bliver omfattet af "mindre intensiv indsats", er det vigtigt, at du hurtigst muligt kontakter os og melder afbud, hvis du er blevet til et møde hos os, efter at du er blevet omfattet af fritagelsen.

Dine forpligtelser på "mindre intensiv indsats"

Selvom du er omfattet af ”en mindre intensiv indsats”, er der stadig nogle ting, du skal gøre for at have ret til dagpenge:

  • Har du ikke allerede oprettet dit CV på Jobnet.dk, skal du gøre det med det samme. Dit CV skal være søgbart, indtil du afmelder dig som ledig.
  • Hvis jobcentret eller a-kassen henviser dig til relevant arbejde, der kan udføres i perioden optil, du starter i job, har du pligt til at påtage dig dette.
  • Du skal være tilmeldt på jobnet.dk indtil den dato, hvor du ikke længere er ledig. Den dag, du starter i dit nye arbejde eller går på barsel, skal du afmelde dig igen.
Mindre intensiv indsats og arbejdsfordeling

Hvis du er omfattet af en arbejdsfordelingsordning vil du være fritaget for pligten til at være aktivt jobsøgende i de første 6 uger af din arbejdsfordeling. 

Det betyder, at din pligt til at være aktivt jobsøgende og til at joblogge igen gælder når de 6 uger er gået. Når du igen skal søge arbejde, skal du også deltage i rådighedssamtaler på Jobcenteret og i a-kassen.

Hvis din arbejdsfordeling går ud over de 6 uger, skal du, for at kunne få dagpenge:

  • begynde at være jobsøgende til andre jobs
  • søge jobs hver uge
  • registrere din ugentlige jobsøgning i jobloggen
  • deltage i samtaler i a-kassen (din lokalafdeling)
  • fortsat have et aktivt CV på jobnet.dk
  • fortsat tage imod arbejde tilbudt af jobcentret eller a-kassen.