Hjemsendelse grundet vejrlig

Din ret til dagpenge ved hjemsendelse

Læs siden op

Er det ikke muligt for dig, at udføre dit arbejde grundet vejrlig, kan din arbejdsgiver, hvis det fremgår af din overenskomst, hjemsende dig uden løn.

I den situation kan du få dagpenge fra a-kassen. Men det forudsætter, at du opfylder de almindelige betingelser for ret til dagpenge (anciennitetskrav, indkomstkrav mv.).

Den dag, hvor din arbejdsgiver hjemsender dig, skal du huske at tilmelde dig som ledig på Jobcenteret (jobnet.dk), Når du har gjort det, skal du udfylde en ledighedserklæring. Hvis du er forpligtet til at vende tilbage til din arbejdsgiver, skal vi også bruge en frigørelsesattest. Læs mere om betingelserne neden for.

Vejrlig – gældende regler

Overenskomster er forskellige, og nogle af dem forpligter en hjemsendt ansat til at vende tilbage til arbejdsgiveren, når det dårlige vejr ikke længere forhindrer, at arbejdet kan udføres.

Er du forpligtet på denne måde af din overenskomst, skal vi (a-kassen) have en Frigøreslsesattest AR230.pdf fra dig for at du kan få dagpenge, mens du er hjemsendt. Vi skal have frigørelsesattesten senest 5 uger efter, du bliver hjemsendt og søger om dagpenge.

Frigørelsesattesten betyder, at din arbejdsgiver vil se bort fra dit opsigelsesvarsel, hvis du finder andet arbejde, mens du er hjemsendt. Frigørelsesattesten er nødvendig for, at du reelt kan sige, at du står til rådighed for arbejdsmarkedet. Det at stå til rådighed for arbejdsmarkedet er en grundlæggende forudsætning for at kunne få dagpenge.

Vigtigt, hvis du søger om dagpenge

Når du melder dig ledig på jobnet.dk, skal du samtidig oprette/opdatere dit CV. Og huske, at du hver uge skal søge og logge mindst to ledige stillinger.

Mindre intensiv indsats

Hvis du er hjemsendt grundet vejrlig og skal have udbetalt dagenge fra a-kassen, kan vi fritage dig fra kravet om aktiv jobsøgning. Det betyder, at du ikke skal søge arbejde i fritagelsesperioden. Fritagelsen er omfattet af reglerne om mindre intensiv indsats som også betyder, at du ikke skal deltage i møder i a-kassen og på Jobcenteret i fritagelsesperioden.